Kvik Halden Telenor Xtra FFO

FFO er en fotballfritidsordning med tilsvarende åpningstid som SFO-ordninger. Kvik Halden FFO streber etter å gi barn fra 1. til 4. klasse et alternativt tilbud til SFO, med fokus på tilsyn, omsorg, trygghet og aktivitet. I all hovedsak foregår aktiviteten gjennom en kombinasjon av trener- og egenstyrt akvitet med fotball. Innholdet i all aktivitet skal preges av trygghet, mestring, glede og fotball. Hver uke gjennomføres minimum to trenerstyrte treningsøkter for hvert årskull, hvor innholdet tilpasses ut i fra alder og ferdighetsnivå.

FFO er sertifisert Telenor Xtra-ordning i regi av Norges Fotballforbund. Dette kvalitetssikrer og profesjonaliserer det sportslige og organisatoriske opplegget, samtidig som det gir deltagerne gratis treningstøy.Ukessyklus for sportslig innhold
Mandag: Trening for 1. og 2. klasse / egenstyrt fotballaktivitet for 3. og 4. klasse
Tirsdag: Tirsdagsturnering (mix lag 1.-4. klasse)
Onsdag: Trening for alle
Torsdag: Trening for 3. og 4. klasse / egenstyrt fotballaktivitet for 1. og 2. klasse
Fredag: Egenstyrt aktivitet med fotball

Under fanen sportslig innhold finner du mer informasjon om hva vi jobber med innenfor ferdighetsutvikling.

Dagsrytme
For de som har 100% plass, er det viktig at de enten har spist før de kommer på morgenen, eller at de har med seg en matpakke til frokost. Vi sørger for å transportere barna til de ulike skolene slik at de rekker skolestart. Vi leverer ingen barn på skolene før skolen er tilstede og har ansvar for barna (15 min før skolestart). Mellom 13:00 og 13:45 hentes barna på de ulike skolene. Vi forsøker alltid å være på plass på skolene før barna kommer ut i skolegården. Frem til 14:00 er det avsatt leksetid for alle barna, hvor man kan få veiledning av oss. Vi har utdannede pedagoger som alltid veileder og hjelper til med leksene.

Matserveringen starter ca. 14:00, og frem til ca. 14:30 spiser vi mat og frukt. Deretter skifter vi og går ut for å gjennomføre trening / egenstyrt fotballaktivitet. Ved dårlig vær har vi tilgang på gymsalen mandag-torsdag året rundt. I forhold til innholdet i treningsøktene styres dette ut i fra vår sportslige visjon, og alle øktene skal planlegges og lagres skriftlig slik at vi til enhver tid kan evaluere vårt sportslige tilbud. Vanligvis går vi inn i lokalene igjen rundt 16:00, men det kan være tidligere / senere avhengig av vær og baneforhold. Den resterende tiden er det rolig frilek innendørs.

Måltider:
Vi serverer lunsj ca. kl. 14:00 på FFO. Her blir det servert blant annet brød, som vi får ferskt fra Motz bakeri to dager i uken. Fire dager i uken serverer vi lett varmmåltid. De som går 75% og 100% plass får varmmat minst fire dager i uken.  Egen matmeny utarbeides jevnlig for å kvalitetssikre et godt kosthold.  Lunsjen er tenkt som et riktig og lett måltid, som skal gi et godt energinivå til å bedrive fysisk aktivitet. Vi vil etter beste evne, og i samarbeid med foreldre/foresatte, legge til rette for barn som har allergi eller matintoleranse.

Matmeny 2019:
Uke 2/7/12/17: Fiskepinner i wrap m. grønnsaker (man. og tir.) og ostesmørbrød (ons. og tors.)
Uke 3/8/13/18: Pasta Bolognese (man. og tir.) og Omelett (ons. og tors)
Uke 4/9/14/19: Kylling og ris m. grønnsaker (man. og tirs.) og Lasagne m. grønnsaker (ons. og tors.)
Uke 5/10/15/20: Kjøttpudding og hjemmelaget potetstappe (man. og tirs.) og fiskeburger m. salat (ons. og tors.)
Uke 6/11/16/21: Pasta Carbonara (man. og tirs.) og hjemmelaget "pytt i panne" (ons. og tors)

I tillegg serveres det frukt hvert måltid.

Henting: 
Når barnet blir hentet er det veldig viktig at det gis beskjed til personalet. Dere må forsikre dere om at personalet på FFO har registrert at dere går. Dette for at vi skal være sikre på at vi ikke kommer i en situasjon der vi leter etter et barn som er hentet. Dersom barnet skal hentes av andre enn de som omfattes av avtalen mellom hjemmet og FFO eller skal gå hjem alene etter FFO, skal foreldrene/foresatte gi beskjed om det. Dette gjelder også ved besøksavtaler barna i mellom.

Åpningstider:
Kvik Halden Telenor Xtra Fotballfritidsordning følger vanlig kommunal skolerute, med åpningstid fra 07:00 - 16:30 hver dag. Vi frakter barna som er tilstede før skolen starter til skolestart for de som har dette inkludert. I tillegg er det åpent i vinter-, påske-, høst og juleferien. I feriene vil vi be om tilbakemelding fra foreldre/foresatte i forhold til om barnet kommer eller ikke, da dette avgjør vår bemanning de aktuelle dagene. I skolens ferier holder vi åpent i samme tidsrom (07:00 - 16:30). Da gjelder følgende åpningstider for de ulike barna:

100%: Hver dag fra 07:00-16:30
75%: Hver dag fra 08:30-16:30
50%: Barnets tre faste dager fra 08:30-16:30
30%: Barnets to faste dager fra 08:30-16:30

NB: Nytt fra skoleåret 2018/2019 er at vi også har åpent alle planleggingsdager.

Følgende dager holder vi stengt:

  • Julaften og nyttårsaften
  • Onsdag før skjærtorsdag er stengetid 12:00.
  • Sommerferien (29. Juni - 31. Juli)
  • Røde dager (Pinsen, 1. Mai, 17. Mai, Kristihimmelfartsdag m.m)Taushetsplikt: 
Alle ansatte ved Kvik Halden FFO er underlagt taushetsplikt og skriver under taushetsløfte når de tiltrer stillingen. Dette gjelder samtlige som er innom FFO for å jobbe der.

Klær: 
Det er viktig at barna har med seg "rette" klær på FFO. I sekken bør det være skift til både inne og ute bruk. Det er viktig at barna har med seg drikkeflaske. I tillegg bør barna kle seg etter årstidene. Lue og hansker er en selvfølge om vinteren og da trener vi ikke i shorts men langbukse. Dette rett og slett fordi det kan bli en del stopp i aktiviteten pga. veiledning. Alle med 50% plass eller mer har egen kleskasse i garderoben, denne bør alltid inneholde skift til ute/inne aktivitet.

Vi oppfordrer sterkt til å bruke Telenor Xtra tøyet barna får gratis på FFO.

NB: ALLE MÅ MERKE KLÆRNE!

Sykt barn: 
Barn som er syke skal holdes hjemme fra FFO. Når allmenntilstanden er nedsatt kan det være påkjenning for barnet å ha fotball/aktivitets økter. Det kan være greit å ha i tankene dersom barnet har vært syk i forkant. Dersom barnet blir sykt på FFO vil vi kontakte foreldrene. Det er ingen rutiner på at vi får beskjed fra skolen hvis barnet ditt er syk eller ikke skal være på FFO den dagen. I så tilfelle ber vi dere om å gi beskjed til oss direkte på FFO enten via mail eller SMS

Barn kan gi beskjed selv, men dette må i så fall avklares i forkant mellom foreldrene og FFO.

Foreldresamarbeid: 
Foreldre og ansatte har et felles ansvar om barnets trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom FFO og hjemmet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldre kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og FFO. Det kan være greit å informere oss om eventuelle hendelser i familien som kan ha betydning for barnet. Vi minner om at personalet har taushetsplikt. Dere er alltid velkommen til å ta kontakt med oss, i hente/bringe situasjon, over telefon, epost eller ved skriftlig melding.

Prisene er oppgitt i månedspris, og faktura blir sendt ut per epost den 1. i hver måned, og forfaller den 10. samme måned.

Fra august 2019 reduseres prisene, og de nye prisene vil være:
100% plass: 3000,- i mnd (hver dag før skolen fra 07:00-08:30, og hver dag etter skoletid)
75% plass: 2500,- i mnd (hver dag etter skoletid)
50% plass: 1900,- i mnd (3 dager i uken etter skoletid)
30% plass: 1550,- i mnd (2 dager i uken etter skoletid)


Dersom barnet ikke hentes innen 16:30 vil foresatte blir fakturert 250,- for hvert kvarter som er påbegynt utover åpningstiden. Personalet registrerer i disse tilfellene eksakt klokkeslett for henting.

Henting på skolene:
Vi tilbyr henting på alle barneskolene i byen. Fra Hjortsberg følger vi elevene i 1. og 2. klasse til fots, mens vi benytter oss av vår 9-seter (samt privatbiler ved behov) for henting på de resterende barneskolene. Her vil det være noe begrenset kapasitet, da det er må la seg gjøre med antall plasser i tilgjengelig bil kombinert med klokkeslett skolene slutter. Dermed vil vi praktisere "førstemann til mølla"-prinsippet om det blir stor etterspørsel. Pris for henting med bil kommer i tillegg til pris for FFO, prisene da er som følger:

  • 100%: 250,- i mnd
  • 75%:   200,- i mnd
  • 50%:   150,- i mnd
  • 30%:   100,- i mnd

NB: Henting fra Hjortsberg og Låby er gratis da dette er nærskolene til FFO


Visjon og sportslig fokusområder

Visjon
Kvik Halden FK sin fotballfritidsordning har som overordnet sportslig visjon å gi elevene et utvidet tilbud for utvikling av kropp og sinn, men fotball som en rød tråd. Fysisk aktivitet står i sentrum, og dermed er det ikke plass til datamaskiner, nettbrett eller spillkonsoller.

I tillegg vil vi i samarbeid med skolene fokusere på holdnings-skapende arbeid, som gjensidig respekt, solidaritet, antimobbing, kosthold og hygiene. Disse fokusområdene ønsker vi å fokusere på både gjennom hverdagslek og i treningsøktene vi gjennomfører.

Hos Kvik Halden FK sin fotballfritidsordning er det individet som står i fokus. Sportslig vil læringen foregå gjennom organiserte treningsøkter og egenstyrt frilek, noe som kombinert vil gi hver enkelt elev passende utfordringer. Samtidig er vi opptatt av at utfordringene skal stå i stil med hver enkelt, slik at man ofte opplever mestring.
Sportslig årshjul

August/September: I august og første halvdel av september ligger hovedfokuset på å få nye barn inn i de dagligdagse rutinene. Samtidig vil de andre ha organiserte økter i lik grad som de vanlige månedene.

Oktober/November:
De trenerstyrte øktene vektlegger ballbehandling og nærteknikk, kombinert med spill på små baner. For de 3. og 4. klasse begynner man å se på relasjonelle ferdigheter. Viktig å ha med tøy til å kunne være ute, i tillegg til skift, slik at man kan skifte om man blir bløte.

Desember:
 De organiserte øktene utgår mer eller mindre, da vi ønsker å prioritere aktiviteter i forbindelse med julefeiringen. Dette fører til mer fristyrt lek og morsomme intern-turneringer.

Januar/Februar: Vi starter opp igjen med vanlige uker etter nyttårsfeiringen. De to trenerstyrte øktene i uken vektlegger ballbehandling og nærteknikk, kombinert med spill på små baner. Vi er inne ved behov, men er avhengig av at alle har med tøy til å kunne være ute – da vi ønsker å være ute i størst mulig grad.


Mars/April: De trenerstyrte øktene fortsetter å vektlegge ballbehandling og nærteknikk, kombinert med spill på små baner. 3. og 4. klasse starter opp igjen med å tidvis fokusere på relasjonelle ferdigheter.

Mai/Juni: De trenerstyrte øktene bygger videre på temaene vi arbeider med i mars og april. Mot slutten av juni vil vi gjennomføre noen morsomme intern-turneringer.

Juli: FFO er stengt i fire ukerSportslig innhold og individualisering
Nedenfor vil det redegjøres for hva som ligger i begrepene som benyttes i det sportslige års-hjulet. Det er viktig å huske at vi alltid ønsker å utvikle oss, og at øvelsesutvalget vil varieres og endres fra tid til tid. Dog vil nærteknikk og ballbehandling stå sentralt i alle aldersklassene, mens relasjonelle ferdigheter trekkes inn for 3. og 4. klassingene. I forhold til alle aldersklasser er småspill sentralt. Øktplaner og øvelsesutvalg utarbeides av utarbeides og oppdateres av klubbens utdannede trenere.


Nærteknikk og ballbehandling: Å kunne behandle ballen er avgjørende for alle. Vårt mål er at individer skal være sjef over egen ball. Vi jobber med ulike øvelser som alle tar for seg mest mulig berøringer per individ.

Småspill: I all hovedsak gjennomføres småspill ved å spille 2 mot 2 eller 3 mot 3 på små mål og liten bane. Dette øker antall ballberøringer per individ, samtidig som det trigger individene til å ta mange handlingsvalg ila kort tid.

Relasjonelle ferdigheter: I all hovedsak vektlegger vi samarbeid, og i hvilken grad man er avhengig av å hjelpe hverandre for å bli best mulig. I tillegg vektlegges kommunikasjon, og da med positive budskap.

Individualisering: Individualisering er sentralt for samtlige, da man er avhengig av å oppleve mestring for å finne aktiviteten morsom. I den grad støtter vi oss på flytsonemodellen, som enkelt skisserer hvor avgjørende det er at utfordringene står i stil med barnets ferdighetsnivå for at barnet skal oppleve glede med treningen og fotballen.

VEDTEKTER KVIK HALDEN FFO

§ 1. FORMÅL
Fotballfritidsordningen (FFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud etter undervisningstida til elevene i 1.-4. klasse. Søknadene fra de eldste barna i barnehagen kan vurderes. Tilbudet er et alternativ til skolefritidsordningen, og fokuserer på fysisk aktivitet med hovedvekt på fotball.

Fotballfritidsordningen er et tilbud for alle og IKKE kun de som spiller fotball. Vi skal legge til rette for andre aktiviteter enn fotball med jevne mellomrom.

Fotballfritidsordningen skal også sette av tid for leksearbeid. VI skal skape bevegelsesglede gjennom variert aktivitet. Vi skal bidra til godt kosthold, læring av respekt, folkeskikk og fair play.

§ 2. ANSVARLIG STYRINGSORGAN
Kvik Halden FK sitt styre er ansvarlig styringsorgan for FFO.

§ 3. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR
Lederen for FFO har det administrative og pedagogiske ansvaret for FFO, og er ansvarlig for planlegging og styrer daglig drift. Lederen skal ha pedagogisk og idrettslig/fotballfaglig utdanning og/eller erfaring.


§ 4. BEMANNING
Personalnormen er 10-15 barn pr. ansatt. Det kan hende at kortere deler av dagen kan være flere eller færre barn pr. ansatt. Alle som er ansatt på FFO må legge frem politiattest.

§ 5. INNTAK AV BARN
Søknadsfrist og opptak er fortløpende. Lederen for FFO gjør opptak i samarbeid med styret. Når det er fult på FFO blir de som søker satt på ventelisten.

Kvik Halden FK sitt styre bestemmer i samråd med FFO lederen antall FFO plasser. Foreldrene med barn som har behov for særskilt oppfølgning ber vi om å ta kontakt med Kvik Halden FK sitt styre eller FFO lederen for mulighetene for inntak og oppfølgning.

Oppsigelsen skal gjøres skriftlig med to måneders varsler, f.o.m den 1. i påfølgende måned. Juli er betalingsfrimåned og gjelder derfor ikke som oppsigelsesmåned.

Kvik Halden FK FFO kan si opp plassen til barnet dersom betalingen uteblir i to mnd.

§ 6. ÅPNINGSTIDER
Åpningstider kan bestemmes og endres av Kvik Halden FK sitt styre, men er i utgangspunktet fra 0700-1630 mandag til og med fredag.

Levert av IdrettenOnline