Kvik Halden Telenor Xtra FFO

Kvik Halden FK Fotballfritidsordning går under navnet FFO, og er en fotballfritidsordning tilsvarende kommunale SFO'r. I motsetning til kommunale SFO-ordninger, tilbyr FFO henting på alle byens barneskoler. Siden oppstart i 2015 har nærmere 200 ulike barn vært innom FFO, hvor klubbens hovedfokus er omsorg, trygghet og aktivitet. Aktiviteten foregår gjennom en kombinasjon av trener- og egenstyrt aktivitet med fotball, men også gjennom andre idretter og aktivitetsdager.

Hverdagen på FFO skal preges av trygghet, mestring, glede og aktivitet. Hver uke gjennomføres minimum to trenerstyrte treningsøkter for hvert årskull, ofte 1. og 2. klasse sammen, og 3. og 4. klasse sammen. FFO er sertifisert som en Telenor Xtra-ordning i regi av Norges Fotballforbund. Dette kvalitetssikrer og profesjonaliserer det sportslige og organisatoriske opplegget, samtidig som det gir deltagerne gratis treningstøy.


Ulike månedsaktiviteter - fokus på kosthold
Fra 1. mars 2020 endret FFO innholdsplanen, og satt mer fokus på ulike aktiviteter. Dette ble tatt svært godt i mot av elevene i forkant av nedstengingen vi alle har vært gjennom. En vanlig uke består nå av 3 fotballøkter (hvorav to populære turneringer og en trenerstyrt treningsøkt, en alternativ idrett og en aktivitet. I mars var den alternative idretten stikkball og stafetter, mens planlagte aktiviteter var matlaging, aktivitetsdag på Venås, "kino" med grønnsaker og dipp og tur i nærmiljøet (se deltajert månedsplan nedenfor.

Kosthold har alltid vært et fokusområde på FFO, og det serveres varmmat fire dager i uken. Ved siden av varmmaten er det alltid tilbud om knekkebrød og brødmat. Frukt serveres hver dag. I mars var følgende varmretter planlagt:

 • Grønnsakssuppe
 • Ostesmørbrød
 • Pizzasnurr
 • Fiskeburger
 • Pitabrød m/kylling og salat
 • Kjøttpudding og hjemmelaget potetstappe
 • Stroganoffgryte m/ris
 • Bakt potet
 • Fiskepinner i Wrap
 • Hjemmelaget pizza


Leksehjelp og krav til pedagog
I likhet med kommunale SFO'r har klubben krav om en ansatt pedagog på FFO. Dette kravet stiller klubben selv, men er også et krav for å bestå sertifiseringsprosessen til Norges Fotballforbund. I tillegg til en ansatt pedagog er det krav om å tilby leksehjelp, noe som gjøres hver dag. Leksehjelp innebærer at alle lekser utenom leselekser kan gjøres på FFO, med hjelp av en utdannet pedagog.

Dagsrytme: Etter at elevene er hentet på sine respektive skoler starter FFO-dagen med lekser, før det inntas mat. Etter mat og frukt starter den respektive aktiviteten som er planlagt.


Åpningstider og priser
FFO følger vanlig kommunal skolerute, med åpningstid fra 07:00 - 16:30 hver dag. Vi frakter barna som er tilstede før skolen starter til skolestart for de som har dette inkludert. I tillegg er det åpent i vinter-, påske-, høst og juleferien. I feriene vil vi be om tilbakemelding fra foreldre/foresatte i forhold til om barnet kommer eller ikke, da dette avgjør vår bemanning de aktuelle dagene. I skolens ferier holder vi åpent i samme tidsrom (07:00 - 16:30). Da gjelder følgende åpningstider for de ulike barna:

 • 100%: Hver dag fra 07:00-16:30
 • 75%: Hver dag fra 08:30-16:30
 • 50%: Barnets tre faste dager fra 08:30-16:30
 • 30%: Barnets to faste dager fra 08:30-16:30
 • FFO-Akademiet: Torsdager fra 08.30-16.30 (kun for 3. og 4. klasse)

NB: Nytt fra skoleåret 2018/2019 er at vi også har åpent alle planleggingsdager.

Følgende dager holder vi stengt:

 • Julaften og nyttårsaften
 • Onsdag før skjærtorsdag er stengetid 12:00.
 • Sommerferien (1. Juli - 31. Juli)
 • Røde dager (Pinsen, 1. Mai, 17. Mai, Kristihimmelfartsdag m.m)

Pris:
Prisene er oppgitt i månedspris, og faktura blir sendt ut per epost den 1. i hver måned, og forfaller den 10. samme måned.

 • 100% plass: 3000,- i mnd (hver dag før skolen fra 07:00-08:30, og hver dag etter skoletid)
 • 75% plass: 2500,- i mnd (hver dag etter skoletid)
 • 50% plass: 1900,- i mnd (3 dager i uken etter skoletid)
 • 30% plass: 1550,- i mnd (2 dager i uken etter skoletid)
 • FFO-Akademiet: 900,- i mnd (hver torsdag) - for 3. og 4. klasse


Henting på skolene:
Vi tilbyr henting på alle barneskolene i byen. Fra Hjortsberg følger vi elevene i 1. og 2. klasse til fots, mens vi benytter oss av vår 9-seter (samt privatbiler ved behov) for henting på de resterende barneskolene. Her vil det være noe begrenset kapasitet, da det er må la seg gjøre med antall plasser i tilgjengelig bil kombinert med klokkeslett skolene slutter. Pris for henting med bil kommer i tillegg til pris for FFO, prisene da er som følger:

 • 100%: 250,- i mnd
 • 75%:   200,- i mnd
 • 50%:   150,- i mnd
 • 30%:   100,- i mnd
 • FFO-Akademi: 50,- i mnd

NB: Henting fra Hjortsberg og Låby er gratis da dette er nærskolene til FFO

FFO-Akademi
FFO-Akademi er et treningstilbud for elever i 3. og 4. klasse. Dette tilbudet følger FFO, men blir da en dagsplass. Dagen tilbudet gjelder er for torsdager, og det er ikke ønskelig at barna hentes før 16.00. Det vil gjennomføres teoretisk gjennomgang av treningsøkten i forkant av økten, og praktisk vil treningsøkten gjennomføres fra 14.45-16.00. Som resten av FFO vil de få leksehjelp og mat i forkant av treningsøkten.

Taushetsplikt: 
Alle ansatte ved Kvik Halden FFO er underlagt taushetsplikt og skriver under taushetsløfte når de tiltrer stillingen. Dette gjelder samtlige som er innom FFO for å jobbe der.


Klær: 
Det er viktig at barna har med seg "rette" klær på FFO. I sekken bør det være skift til både inne og ute bruk. Det er viktig at barna har med seg drikkeflaske. I tillegg bør barna kle seg etter årstidene. Lue og hansker er en selvfølge om vinteren og da trener vi ikke i shorts men langbukse. Dette rett og slett fordi det kan bli en del stopp i aktiviteten pga. veiledning. Alle med 50% plass eller mer har egen kleskasse i garderoben, denne bør alltid inneholde skift til ute/inne aktivitet.

Vi oppfordrer sterkt til å bruke Telenor Xtra tøyet barna får gratis på FFO.

NB: ALLE MÅ MERKE KLÆRNE!

Sykt barn: 
Barn som er syke skal holdes hjemme fra FFO. Når allmenntilstanden er nedsatt kan det være påkjenning for barnet å ha fotball/aktivitets økter. Det kan være greit å ha i tankene dersom barnet har vært syk i forkant. Dersom barnet blir sykt på FFO vil vi kontakte foreldrene. Det er ingen rutiner på at vi får beskjed fra skolen hvis barnet ditt er syk eller ikke skal være på FFO den dagen. I så tilfelle ber vi dere om å gi beskjed til oss direkte på FFO enten via mail eller SMS

Barn kan gi beskjed selv, men dette må i så fall avklares i forkant mellom foreldrene og FFO.

Foreldresamarbeid: 
Foreldre og ansatte har et felles ansvar om barnets trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom FFO og hjemmet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldre kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og FFO. Det kan være greit å informere oss om eventuelle hendelser i familien som kan ha betydning for barnet. Vi minner om at personalet har taushetsplikt. Dere er alltid velkommen til å ta kontakt med oss, i hente/bringe situasjon, over telefon, epost eller ved skriftlig melding.


Ved spørsmål
Kontakt Lars Petter Brevig
larspetter@kvikhalden.no / 905 21 846


VEDTEKTER KVIK HALDEN FFO

§ 1. FORMÅL
Fotballfritidsordningen (FFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud etter undervisningstida til elevene i 1.-4. klasse. Søknadene fra de eldste barna i barnehagen kan vurderes. Tilbudet er et alternativ til skolefritidsordningen, og fokuserer på fysisk aktivitet med hovedvekt på fotball.

Fotballfritidsordningen er et tilbud for alle og IKKE kun de som spiller fotball. Vi skal legge til rette for andre aktiviteter enn fotball med jevne mellomrom.

Fotballfritidsordningen skal også sette av tid for leksearbeid. VI skal skape bevegelsesglede gjennom variert aktivitet. Vi skal bidra til godt kosthold, læring av respekt, folkeskikk og fair play.

§ 2. ANSVARLIG STYRINGSORGAN
Kvik Halden FK sitt styre er ansvarlig styringsorgan for FFO.

§ 3. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR
Lederen for FFO har det administrative og pedagogiske ansvaret for FFO, og er ansvarlig for planlegging og styrer daglig drift. Lederen skal ha pedagogisk og idrettslig/fotballfaglig utdanning og/eller erfaring.


§ 4. BEMANNING
Personalnormen er 10-15 barn pr. ansatt. Det kan hende at kortere deler av dagen kan være flere eller færre barn pr. ansatt. Alle som er ansatt på FFO må legge frem politiattest.

§ 5. INNTAK AV BARN
Søknadsfrist og opptak er fortløpende. Lederen for FFO gjør opptak i samarbeid med styret. Når det er fult på FFO blir de som søker satt på ventelisten.

Kvik Halden FK sitt styre bestemmer i samråd med FFO lederen antall FFO plasser. Foreldrene med barn som har behov for særskilt oppfølgning ber vi om å ta kontakt med Kvik Halden FK sitt styre eller FFO lederen for mulighetene for inntak og oppfølgning.

Oppsigelsen skal gjøres skriftlig med to måneders varsler, f.o.m den 1. i påfølgende måned. Juli er betalingsfrimåned og gjelder derfor ikke som oppsigelsesmåned.

Kvik Halden FK FFO kan si opp plassen til barnet dersom betalingen uteblir i to mnd.

§ 6. ÅPNINGSTIDER
Åpningstider kan bestemmes og endres av Kvik Halden FK sitt styre, men er i utgangspunktet fra 0700-1630 mandag til og med fredag.


Innmelding FFO

Innmeldingsskjema FFO

Prisinformasjon:
100% plass: 3000,- per mnd
75% plass: 2500 per mnd
50% plass: 1900 per mnd

30% plass: 1500,- per mnd

FFO-Akademi (kun for 3. og 4. klasse): 900,- per mnd

Opplysninger om barnet

Barnets fødselsdato

Full adresse med by og postnummer

Opplysninger om foresatte 1

Adresse, postnummer og by

Opplysninger om foresatte 2

Adresse, postnummer og by

Bekreftelse

Avtalen er løpende til det foreligger skriftlig oppsigelse, og oppsigelsestiden er 2 mnd. fra første månedsskifte. Ved å krysse av i feltet nedenfor bekrefter man å ha lest vedtektene og informasjonsheftet.
Levert av IdrettenOnline