Treningsavgifter 2018

Kostnaden i Kvik Halden FK er sammensatt på følgende måte: 

  • Medlemskontingent (pliktig og viktig – dekker blant annet forsikring)
  • Treningsavgift (pliktig for å kunne delta på trening og kamp i regi av Kvik Halden)
  • Deltagelse på turneringer og cuper
  • Dugnader for Kvik Halden
  • Dugnader for eget lag
  • Utstyr


Treningsavgift
Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr(baller, kjegler, vester, keeperhansker, drakter, seriespill (påmelding, forsikring, dommerutgifter etc.), turneringsdeltagelse, kveldsmat, banedrift sommer og vinter, bygninger (klubbhus og brakke), vedlikehold og avgifter knyttet til drift av bygninger, ulike arrangementer, administrasjon (daglig leder, sportssjef, trenerutvikler, barnefotballutvikler, spillerutvikler, keepertrener) og for ungdomslagene også trenere. 

“Nyhetssak” vedrørende nye treningsavgifter 2018 (link på hjemmeside) 

Medlemskontingent
Alle som deltar i organisert idrett må være medlem i den klubben de tilhører. Kontingenten dekker blant annet forsikring av spilleren, og det er derfor viktig at denne blir betalt.

Priser:

  • Enkelmedlemskap i Kvik Halden kr 400

Deltagelse på turneringer
For barnefotballen (7 – 12 år) dekker Kvik Halden påmeldingsavgiften for inntil tre eksterne turneringer (5er-fotball) og fire eksterne turneringer (7er-fotball), samt Kvik Haldens egne to turneringer. Andre kostnader knyttet til eksterne turneringer dekkes av laget. For ungdomsfotballen dekker Kvik Halden FK påmeldingsavgiften for turneringer etter samråd med spillerutvikler og etter avsatt budsjett (se under). Overnattingscuper er tillatt, men må dekkes av laget i sin helhet. Utenlandsturer forespørres daglig leder. Ved overnattingscuper dekker klubben egenandel samt A/B- kort for inntil to lagledere per lag. Alle øvrige kostnader dekkes av laget.

 

Påmeldingsbudsjett per lag:
Budsjett for deltagelse i turnering per påmeldte lag i serie inneværende sesong:
Oppstartsårgang (ikke påmeldt seriespillet)             4000,-
5er fotball per lag                                                    3000,-
7er fotball per lag                                                    4000,-
9er fotball per lag                                                    6000,-
11er fotball per lag                                                  8000,-

Treningsleirer dekkes av det enkelte lag, men sum i påmeldingsbudsjettet kan brukes til dette formålet.

 

 

Dugnader for Kvik Halden FK:
Obligatoriske dugnader: Som de fleste idrettslag er Kvik Halden helt avhengig av dugnadshjelp fra våre medlemmer. Vi arrangerer to turneringer i løpet av året. Dette er hyggelige dugnader som gir viktig inntekt til klubben. I tillegg har klubben loddsalg og kalendersalg der vi trenger hjelp.

Årgangsansvar på interne turneringer:
Lag 9 år har ansvaret for Remmen Cup
Lag 7 år har ansvaret for parkering under Fredriksten Sparebank 1 Cup
Lag 12 år har ansvaret for rydding under Fredriksten Sparebank 1 Cup
Lag 8-11 år har ansvaret for kiosk under Fredriksten Sparebank 1 Cup
Lag 13 år har ansvaret for 9er-turnering

Klubbdugnader: Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for at klubben skal kunne gi alle medlemmene et godt aktivitetstilbud. Klubben vil gjennom året ta på seg større dugnader som feks Tons of Rock, varetelling etc,. der medlemmer over 18 pr eller foresatte må delta. Ønsker man ikke å delta på denne type dugnad kan en kjøpe seg fri i starten av året. For dere som har flere barn i klubben, vil denne dugnaden begrense seg til en per familie.

Dugnader for eget lag
Etter hvert som spillerne blir eldre blir det for de fleste lagene turneringer som er lengre unna, treningsleirer og lignende aktiviteter. Dette gir kostnader som lagene (spillerne) selv må dekke. For å holde egenandelene nede er ulike dugnader et godt alternativ. Disse dugnadene skaffer laget/årgangen selv. Klubben fakturerer det som tjenes inn på dugnad, og summen deles ved at 70% går til årgangen/laget og 30% til klubben. Disse dugnadene skal ikke være salg av ulike artikler og skal være i tillegg til klubbdugnaden.  

Utstyr
Når man starter som spiller i Kvik Halden FK får man spillerdrakt. Drakten byttes når man har behov for ny størrelse.

Øvrig utstyr kjøpes på G-Max Dikeveien som Kvik Halden FK har avtale med. I tillegg til rabatt på klubbutstyret (25%), gis også 20% rabatt på nesten alle andre varer i butikken. På klubbkveldene er det ytterligere rabatt! Kvik Halden ønsker at samarbeidet med G-Max skal fungere godt for våre medlemmer og vi ber om tilbakemelding dersom det er forhold dere ønsker bedret/endret.

Andre tilbud
Kvik Halden FK har tilbud om ekstra trening gjennom Halden akademi. Vi arrangerer i tillegg fotballskolen og har FFO. Alle disse tilbudene koster ekstra og påmelding skjer på egne skjemaer eller via link(fotballskolen).


Treningsavgifter Kvik Halden FK 2019, barne- og ungdomsavdelingen                                                       

 

Alder

Trinn

Lag

Kont

Vår

Høst

År 2019 

Medlems-konitgent

Samlet sum

 

 

Stjernelaget

 

1000

1000

2000

400

2400

2000- 2002 

17-19

Jr.Gutt

11`er KM

2200

2200

4400

400

4800 

2002-2004 

15-17

Jenter

KM/bredde

1700

1700

3400

400

3800 

2003 -2004

15-16

Gutt

11`er KM

2000

2000

4000

400

4400 

2005 - 2006 

13-14

Gut/jent.

9-11`er

2000

2000

4000

400

4400 

2007 - 2008 

11-12

Gut/jent.

7`er

1600

1600

3200

400

3600 

2009 - 2010 

9-10

Gut/jent.

5`er

1400

1400

2800

400

3200 

2011 - 2013

0 - 8

Gut/jent.

3 / 5`er

1100

1100

2200

400

2600

 
Treningsavgifter Kvik Halden FK 2018, senior

Alder

Trinn

Lag

Kont.

Vår

Høst

2019 

avg.medl.

2019 

-1998

 

Senior

Elite

1500

1500

3000

400

3400 

 

 

Senior

B

1500

1500

3000

400

3400

 

 

Senior

C lag 7 div.

1200

1200

2400

400

2800 

 

 


Levert av IdrettenOnline