Lagledere

Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Lagleder har ansvar for organisering av lagets aktiviteter. Lagleder skal sørge for oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf) som meldes inn til administrasjonen, og skal orientere administrasjonen fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter. Lagleder har ansvar for å arrangere foreldremøter, og samarbeider med trenerne om spillermøter. Laglederne skal også være kjent med klubbens sportsplan og har ansvar for følgende ansvarsområder:

- Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av lagets hjemmeside
- Ansvarlig for påmelding til cuper
- Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert
- Ansvarlig for bestilling av utstyr
- Ansvarlig for utfylling av kamprapport via FIKS før kamp som overleveres dommer før hjemmekamp
- Sørge for at dommeren får betaling eller alternativt levere dommerregning til klubbens administrasjon snarest etter hjemmekamp
- Ansvarlig for oppfølging av gule/røde kort (FIKS), for å få oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene
- Ansvarlig for å omberamme kamper (FIKS)
- Logistikkansvarlig ved bortekamper
- Ordne med garderober til hjemmekamper og innta/utpeke rollen som Kampvert
- Delta på klubbens trener- og oppmannsmøter.

Levert av IdrettenOnline