Innmeldingsskjema over 18 år (2018).pdf

Innmeldingsskjema under 18 år Kvik Halden FK 2018.pdf

Velkommen som medlem i Kvik Halden Fotballklubb!
Kvik Halden FK er en frivillig organisasjon tilsluttet Norges Fotballforbund, som igjen er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Klubben ble stiftet i 1906 og nådde sin hittil største meritt da herrelaget ble Norgesmester i 1918. Klubben har eget klubbhus og treningsanlegg på Strupe.

Klubbens høyeste organ er generalforsamlingen, som holdes innen utgangen av mars hvert år. Registrerte medlemmer har stemmerett ved generalforsamlingen. Det forutsettes at medlemsavgiften er betalt for det året generalforsamlingen gjelder. Ved hver generalforsamling velges klubbens styre, samt andre viktige organer.

Med bredden mot toppen!
Vi har tro på at bredde avler topp og vice versa og vi ønsker derfor å inkludere både et breddetilbud og en toppfotballsatsing i klubben.

Det vil være utfordringer i forhold til å inkludere bredde og topp i samme klubb, men vi mener at mulighetene er større en utfordringene og ønsker derfor at topp og bredde skal gå hånd i hånd i klubben.

Fra 6-12 år(barnefotball) spilles det 5’er eller 7’er fotball.
Fra 13-19 år(ungdomsfotball) spilles det 9’er eller 11’er fotball.

Innen barnefotball er klubben helt avhengig av foreldre/foresatte som trenere, lagledere og koordinatorer.

I ungdomsfotballen skal klubben sørge for kvalifiserte trenere, mens foreldre/foresatte fortsatt vil fylle en viktig rolle som lagledere, oppmenn, kontaktpersoner og koordinatorer.

Kvik Halden er sertifisert «Kvalitetsklubb» av Norges Fotballforbund, noe som blant annet krever at klubben har gyldig politiattest av alle personer rundt lagene, samt trenerkompetanse blant alle klubbens trenere.

Klubben har følgende store arrangementer i løpet av året:
Remmen Cup: Arrangeres andre helgen i mars i Remmenhallen. Alder 6-10 år.
Fredriksten Cup: Arrangeres i mai på Strupe. Alder 6-12 år.
Tine Fotballskole: Arrangeres første uke i skoleferie på Strupe. Alder 6-12 år.

Disse arrangementene er med på å gi barna idrettsglede og fellesskap og klubben er avhengig av dugnadsinnsatsen (kioskvakt, parkering o.l.) til foreldre/foresatte for vellykket gjennomføring.

Alle medlemmer over 18 år eller foreldre/foresatte må delta. Ved flere barn i klubben vil denne dugnaden begrenses til en pr familie.

Som medlem i Kvik Halden FK skal barnet/foreldre/foresatte delta på følgende faste dugnader:
Internlotteriet: Salg av lodd til en verdi av kr.500,-/750,- pr. medlem i mars hvert år. Dette gjelder alle aktive medlemmer i u-avdelingen. Vi premierer det laget som selger flest lodd.

Kalenderlotteriet: 
Salg av julekalendere til en verdi av kr. 750,- pr. medlem i november hvert år. Dette gjelder alle aktive medlemmer i barne- og ungdomsavdelingen.

Klubbdugnad:
Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for at klubben skal kunne gi alle medlemmene et godt aktivitetstilbud. Klubben vil gjennom året ta på seg større dugnader som Grenserittet, Landegrensen, Allsang, varetelling etc., der medlemmer over 18 år eller foreldre/foresatte må delta. Ønsker en ikke å delta på denne type dugnad kan en kjøpe seg fri i starten av året for 500,-. For dere som har flere barn i klubben vil denne dugnaden begrenses til en per familie.

 

UTMELDING:
- Utmelding skal skje ved hjelp av elektronisk skjema på hjemmesiden.
- Utmelding etter fullført kampsesong er først gjeldende fra neste år, alle avgifter og dugnader frem til utgangen av kalenderåret må gjennomføres i sin helhet.

 


This is a Form widget. In example you can use this widget to allow our visitors to contact you with contact form on this page.

To setup this widget; enter admin mode by clicking one time on the wrench icon at the top of your website to view Edit options for this widget. When the wrench icon is orange it means you are in admin mode.

When you are in admin mode you can edit the content in this widget by using the Edit options button below. From the dropdown select Create new Form.

This is a Form widget. In example you can use this widget to allow our visitors to contact you with contact form on this page.

To setup this widget; enter admin mode by clicking one time on the wrench icon at the top of your website to view Edit options for this widget. When the wrench icon is orange it means you are in admin mode.

When you are in admin mode you can edit the content in this widget by using the Edit options button below. From the dropdown select Create new Form.

Levert av IdrettenOnline