Innmeldingsskjema over 18 år (2017).pdf

Innmeldingsskjema under 18 år Kvik Halden FK (2017).pdf

Velkommen som medlem i Kvik Halden Fotballklubb!
Kvik Halden FK er en frivillig organisasjon tilsluttet Norges Fotballforbund, som igjen er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Klubben ble stiftet i 1906 og nådde sin hittil største meritt da herrelaget ble Norgesmester i 1918. Klubben har eget klubbhus og treningsanlegg på Strupe.

Klubbens høyeste organ er generalforsamlingen, som holdes innen utgangen av mars hvert år. Registrerte medlemmer har stemmerett ved generalforsamlingen. Det forutsettes at medlemsavgiften er betalt for det året generalforsamlingen gjelder. Ved hver generalforsamling velges klubbens styre, samt andre viktige organer.

Med bredden mot toppen!
Vi har tro på at bredde avler topp og vice versa og vi ønsker derfor å inkludere både et breddetilbud og en toppfotballsatsing i klubben.

Det vil være utfordringer i forhold til å inkludere bredde og topp i samme klubb, men vi mener at mulighetene er større en utfordringene og ønsker derfor at topp og bredde skal gå hånd i hånd i klubben.

Fra 6-12 år(barnefotball) spilles det 5’er eller 7’er fotball.
Fra 13-19 år(ungdomsfotball) spilles det 9’er eller 11’er fotball.

Innen barnefotball er klubben helt avhengig av foreldre/foresatte som trenere, lagledere og koordinatorer.

I ungdomsfotballen skal klubben sørge for kvalifiserte trenere, mens foreldre/foresatte fortsatt vil fylle en viktig rolle som lagledere, oppmenn, kontaktpersoner og koordinatorer.

Kvik Halden er sertifisert «Kvalitetsklubb» av Norges Fotballforbund, noe som blant annet krever at klubben har gyldig politiattest av alle personer rundt lagene, samt trenerkompetanse blant alle klubbens trenere.

Klubben har følgende store arrangementer i løpet av året:
Remmen Cup: Arrangeres andre helgen i mars i Remmenhallen. Alder 6-10 år.
Fredriksten Cup: Arrangeres i mai på Strupe. Alder 6-12 år.
Tine Fotballskole: Arrangeres første uke i skoleferie på Strupe. Alder 6-12 år.

Disse arrangementene er med på å gi barna idrettsglede og fellesskap og klubben er avhengig av dugnadsinnsatsen (kioskvakt, parkering o.l.) til foreldre/foresatte for vellykket gjennomføring.

Alle medlemmer over 18 år eller foreldre/foresatte må delta. Ved flere barn i klubben vil denne dugnaden begrenses til en pr familie.

Som medlem i Kvik Halden FK skal barnet/foreldre/foresatte delta på følgende faste dugnader:
Internlotteriet: Salg av lodd til en verdi av kr.500,-/750,- pr. medlem i mars hvert år. Dette gjelder alle aktive medlemmer i u-avdelingen. Vi premierer det laget som selger flest lodd.

Kalenderlotteriet: 
Salg av julekalendere til en verdi av kr. 750,- pr. medlem i november hvert år. Dette gjelder alle aktive medlemmer i barne- og ungdomsavdelingen.

Klubbdugnad:
Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for at klubben skal kunne gi alle medlemmene et godt aktivitetstilbud. Klubben vil gjennom året ta på seg større dugnader som Grenserittet, Landegrensen, Allsang, varetelling etc., der medlemmer over 18 år eller foreldre/foresatte må delta. Ønsker en ikke å delta på denne type dugnad kan en kjøpe seg fri i starten av året for 500,-. For dere som har flere barn i klubben vil denne dugnaden begrenses til en per familie.


UTMELDING:
- Utmelding skal skje skriftlig til klubbens administrasjon på post@kvikhalden.no eller ved hjelp av skjema på hjemmesiden.
- Utmelding etter fullført kampsesong er først gjeldende fra neste år, alle avgifter og dugnader frem til utgangen av kalenderåret må gjennomføres i sin helhet.


Innmeldingsskjema (18+ år)

Ola Normann

(ÅÅÅÅMMDD)

Kvik Halden G/J xxxx

NB: For utenlandske statsborgere skal kopi av pass sendes per e-post til post@kvikhalden.no

Gateadresse, postnummer, kommune

Medlemskap i Kvik Halden FK koster:
- Kontigent kr 400,- (pr 2019)

Les "Velkommen som medlem i Kvik Halden FK" ovenfor for annen viktig informasjon om Kvik Halden FK.

Bekreftelse
Medlemsskapet er løpende frem til man melder seg ut ved hjelp av elektronisk utmeldingsskjema. Ved å krysse av i feltet nedenfor forplikter man seg til å følge de lover og bestemmelser som er gjeldende i klubben.

Innmeldingsskjema

Ola Normann

(YYYYMMDD)

Kvik Halden G/J xxxx

NB: For utenlandske statsborgere skal kopi av pass gis til trener eller sendes til post@kvikhalden.no

Gateadresse, postnummer, kommune

Hvis medlemmet er under 18 år må foresatt bekrefte innmeldingen

Fullt navn foresatt

Full adresse

Medlemskap i Kvik Halden FK koster:
- Kontigent kr 400,- (pr 2019)

Les "Velkommen som medlem i Kvik Halden FK" ovenfor for annen viktig informasjon om Kvik Halden FK.

Bekreftelse
Medlemsskapet er løpende frem til man melder seg ut ved hjelp av elektronisk utmeldingsskjema. Ved å krysse av i feltet nedenfor forplikter man seg til å følge de lover og bestemmelser som er gjeldende i klubben.

Levert av IdrettenOnline