Månedsplan Sport

I forkant av hver måned vil de faglige utdannede fotballtrenerne som arbeider på FFO utarbeide månedsplaner i forhold til det sportslige innholdet på FFO. Månedsplanene utarbeides i forhold til vår sportslig visjon, og årshjulet, men likevel kan det oppstå avvik fra dette om vi ser det nødvendig i forhold til gruppenes nivå. I all hovedsak vil de fleste treninger inneholde en oppvarmingsdel, som alltid er lekbasert og med ball. Videre vil treningene inneholde en teknisk del, som tidsmessig vil variere stort, da det er viktig at spillerne beholder konsentrasjon og opplever mestring. Derfor er vi veldig opptatt av å ikke trene på tekniske ferdigheter for lenge, men heller forsøke å manipulere det inn i spill-situasjoner. Avslutningsvis vil hver økt inneholde enten avslutninger, spill eller begge deler. I spill er det alltid snakk om småspill, enten 2 v 2, 3 v 3 eller 4 v 4. Månedsplan forsøkes alltid å publiseres ila de siste dagene før inngangen til en ny måned.Januar.pdf
Februar.pdfOla Nordman

ÅÅÅÅMMDD

Thorsheimveien 10

1782, Halden

olanordmann@kvikhalden.no

123 45 678

Medlemskap i Kvik Halden FK koster:
- Kontigent kr 400,- (pr 2019)

Bekreftelse
Medlemsskapet er løpende frem til man melder seg ut ved hjelp av elektronisk utmeldingsskjema. Ved å krysse av i feltet nedenfor forplikter man seg til å følge de lover og bestemmelser som er gjeldende i klubben.

Levert av IdrettenOnline