Kvalitetsklubb

Kvik Halden FK ble i mars 2015 godkjent som en kvalitetsklubb på nivå 1. Arbeidet med å fylle kriteriene for å bli godkjent av NFF som en kvalitetsklubb på nivå 1 startet i 2014, og pågikk frem til kretstinget i mars 2015. Det harde arbeidet gjorde at klubben på det tidspunktet ble godkjent som 1 av 12 klubber i Østfold. 

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. 

Det er 18 kriterier som må oppfylles på nivå 1. Blant annet har klubben måttet lage en rekrutteringsplan og en sportsplan, klubben må ha en person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne, ha en plan for økonomistyring, en oppstartsansvarlig, en klubbhåndbok, en dommerkoordinator og en FIKS-ansvarlig.

Det er også krav til at flertallet i klubbens styre skal ha NFFs leder 1-kurs og at alle trenere skal ha trenerkompetanse, samt at klubben må dokumentere sitt samfunns- og verdiarbeid.

Kvik Halden FKs kvalitetsklubbdokumenter finner du i menyen under klubben -> klubbhåndboka- Jeg er imponert over at hele 12 klubber i Østfold Fotballkrets har innfridd kriteriene og kan utnevnes til Kvalitetsklubber her i dag, sa forbundsstyrets Mina Gerhardsen til ØFKs hjemmesider i mars 2015.

Kretsleder Jorunn Frydenlund berømmet klubbenes engasjement.

- Fantastisk innsats. Men husk at det på mange måter er nå jobben begynner. Nå skal alt det gode arbeidet som er gjort inne på klubbhuset ut på feltet i form av bedre fotballaktivitet for alle i klubben. Nå skal gode planer og ideer omsettes i praksis og gjennomføres.

Levert av IdrettenOnline