Miljøkontakt

Kvik Halden FK har i samarbeid med Halden Idrettsråd inngått en avtale om «Økonomisk Inkludering». Dette er en ordning som skal sikre at barn og unge som lever i en familie med vanskelig økonomi, skal få kunne delta i ordinær idrettsaktivitet. «Idrett for alle» er den viktigste motivasjonen for dette tiltaket. Det at barn deltar i fritidsaktiviteter ansees i Norge som en viktig del av et barns utvikling.

Benedikte Aasgaard er miljøkontakt i Kvik Halden FK og ansvarlig bindeledd mellom klubben og Halden Idrettsråd. Hovedoppgaver er å sikre at barn og unge som har særlige behov i klubben opplever trygghet og får en vurdering om støtte ved vanskelig økonomisk situasjon i familien.

Ved spørsmål eller behov for støtte, ta kontakt med Benedikte på 

Tlf.: 90638329

Epost: miljokontakt@kvikhalden.no


Bruk Fritidskortet!
Halden Aktiv - fritidskortet

Fritidskortet - instruksjonsvideo

 

 


Levert av IdrettenOnline