Bruk av bilder og film

I dagens samfunn er bilder og film blitt en naturlig del av vår hverdag. Veldig mange tar bilder og film hver eneste dag, og i den forbindelse er det viktige å vite at man har et stort ansvar når det kommer til deling og publisering av dette materialet. Som voksenperson, lagleder og klubb har man et felles ansvar at det ikke tas bilder og film av barn som ikke ønsker dette. Som lagleder er din oppgave å innhente samtykkeskjema fra samtlige spillere på ditt lag. Nederst på denne siden finner du lenke til skjema med samtykkeerklæring.

Retningslinjer ved bruk av bilder og film
Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas, og uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndverkloven.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte.

Idrettsforbundet rentningslinjer:
- Før bildet eller film skal publisers skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
- Ved innhenting av samtykke til å publisers bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
- Dersom et barn ikke ønsker at bilder aller film skal publisers skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
- Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.
- Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
- Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
- Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.


For mer informasjon:
https://www.idrettsforbundet.n...


Klubbens samtykkeskjema kan du laste ned her


Levert av IdrettenOnline