Klubbhåndboka

Klubbhåndboka er utarbeidet av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben. Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i klubben, hvem vi er og hvilken målgruppe vi er til for.

Målsetting med klubbhåndboka
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Målsettingen med klubbhåndboka er å formulere overordnede retningslinjer og rutiner for 

den daglige driften av Kvik Halden Fotballklubb. (Heretter omtalt som Kvik Halden). Klubbhåndboka inneholder også en organisasjonsplan som skal gi rammer for plikter og rettigheter til medlemmer, frivillige og foreldre. På klubbens hjemmeside skal det alltid ligge mye informasjon for spillere, trenere, ledere og medlemmer. 

Virksomhetsplan 2018-2020
Virksomhetsplan for perioden 2018-2020 er utarbeidet for å i større grad jobbe målrettet med klubbutvikling innenfor administrasjon og sport. Planen er utarbeidet ut i fra klubbens klubbhåndbok og sportsplan, og definerer arbeidsområdene i perioden 2018 - 2020. I virksomhetsplanen er det satt opp tydelige mål innenfor arrangement, barne- og ungdomsavdelingen og klubbens seniorlag, noe som gjør evalueringsprosessene lettere i etterkant av endt arbeid. 

Rekrutteringsplan
Rekrutteringsarbeidet er kanskje derfor en av de viktigste aktivitetene klubben utfører. For å sikre kontinuitet i arbeidet, og unngå at årganger faller bort, har klubben utarbeidet en plan som inneholder en beskrivelse av hvordan nye årskull med spillere rekrutteres og hvordan disse blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud. Norsk idrett er basert på frivillig innsats av foreldre – og de mange titusener av foreldre gjør en strålende jobb år etter år.

Nye barn kommer til hvert år og får vi ikke med oss foreldrene greier vi heller ikke å drive klubben. Like viktig som spillerrekruttering er dermed også foreldrerekruttering, da klubben er helt avhengig av foreldre til gjennomføring av klubbens aktiviteter rettet mot barnefotballen. Alle fotballklubber forplikter seg til å gi barn og ungdom et trygt tilbud, og klubben har klare holdninger og jobber aktivt mot rusmidler, doping, vold, rasisme og mobbing. Fotball er trygt og godt, morsomt og spennende, rusfritt og sunt – et sted der alle er velkomne – både voksne og barn. Dette er nærmere beskrevet i klubbens Sportsplan.


Levert av IdrettenOnline