Laginformasjon

I Kvik Halden FK administreres alle lag fra klubbens adminisatrasjon. Dette innebærer at klubben stiller med alt av nødvendig treningsutstyr (baller, kjegler og vester), samtidig som klubben gir treningstøy til trenerne som bidrar på de ulike lagene. I tillegg skal alle lags økonomi styres av klubben, slik at det er like muligheter og forutsetninger for alle. Mer informasjon om dette står i klubbhåndboken. Det innebærer at samtlige lag får tilgang til kveldsmat 4 ganger i året på klubbens regning, samtdig som klubben dekker like mange cuppåmeldingsavgifter til lagene.

Laglederen er ved siden av trenerne den viktigste rollen på hvert lag. Laglederen har mange administrative oppgaver, samtidig som det er laglederen som er bindeleddet mellom klubben og laget. I menyen nedenfor finnes det viktig informasjon om laglederens funksjon, samtidig som det finnes nyttig informasjon for foreldre, trenere og lagledere.


Treningsavgifter

Kostnaden i Kvik Halden FK er sammensatt på følgende måte: 

  • Medlemskontingent (pliktig og viktig – dekker blant annet forsikring)
  • Treningsavgift (pliktig for å kunne delta på trening og kamp i regi av Kvik Halden)
  • Deltagelse på turneringer og cuper
  • Dugnader for Kvik Halden
  • Dugnader for eget lag
  • Utstyr


Treningsavgift
Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr(baller, kjegler, vester, keeperhansker, drakter, seriespill (påmelding, forsikring, dommerutgifter etc.), turneringsdeltagelse, kveldsmat, banedrift sommer og vinter, bygninger (klubbhus og brakke), vedlikehold og avgifter knyttet til drift av bygninger, ulike arrangementer, administrasjon (daglig leder, sportssjef, trenerutvikler, barnefotballutvikler, spillerutvikler, keepertrener) og for ungdomslagene også trenere.

“Nyhetssak” vedrørende nye treningsavgifter 2018 (link på hjemmeside)

Medlemskontingent
Alle som deltar i organisert idrett må være medlem i den klubben de tilhører. Kontingenten dekker blant annet forsikring av spilleren, og det er derfor viktig at denne blir betalt.

Priser:

  • Enkelmedlemskap i Kvik Halden kr 400


Deltagelse på turneringer
For barnefotballen (7 – 12 år) dekker Kvik Halden påmeldingsavgiften for eksterne turneringer (5er-fotball og 7er-fotball), samt Kvik Haldens egne to turneringer. Andre kostnader knyttet til eksterne turneringer dekkes av laget. For ungdomsfotballen dekker Kvik Halden FK påmeldingsavgiften for turneringer etter samråd med spillerutvikler og etter avsatt budsjett (se under). Overnattingscuper er tillatt, men må dekkes av laget i sin helhet. Utenlandsturer forespørres daglig leder. Ved overnattingscuper dekker klubben egenandel samt A/B- kort for inntil to lagledere per lag. Alle øvrige kostnader dekkes av laget.

 

Påmeldingsbudsjett per lag:
Budsjett for deltagelse i turnering per påmeldte lag i serie inneværende sesong:
Oppstartsårgang (ikke påmeldt seriespillet)             4000,-
5er fotball per lag                                                    3000,-
7er fotball per lag                                                    4000,-
9er fotball per lag                                                    6000,-
11er fotball per lag                                                  8000,-

Treningsleirer dekkes av det enkelte lag, men sum i påmeldingsbudsjettet kan brukes til dette formålet.

 

 

Dugnader for Kvik Halden FK:
Obligatoriske dugnader: Som de fleste idrettslag er Kvik Halden helt avhengig av dugnadshjelp fra våre medlemmer. Vi arrangerer to turneringer i løpet av året. Dette er hyggelige dugnader som gir viktig inntekt til klubben. I tillegg har klubben loddsalg og kalendersalg der vi trenger hjelp.

Årgangsansvar på interne turneringer:
Lag 9 år har ansvaret for Remmen Cup
Lag 7 år har ansvaret for parkering under Fredriksten Sparebank 1 Cup
Lag 12 år har ansvaret for rydding under Fredriksten Sparebank 1 Cup
Lag 8-11 år har ansvaret for kiosk under Fredriksten Sparebank 1 Cup
Lag 13 år har ansvaret for 9er-turnering

Klubbdugnader: Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for at klubben skal kunne gi alle medlemmene et godt aktivitetstilbud. Klubben vil gjennom året ta på seg større dugnader som feks Tons of Rock, varetelling etc,. der medlemmer over 18 pr eller foresatte må delta. Ønsker man ikke å delta på denne type dugnad kan en kjøpe seg fri i starten av året. For dere som har flere barn i klubben, vil denne dugnaden begrense seg til en per familie.

Dugnader for eget lag
Etter hvert som spillerne blir eldre blir det for de fleste lagene turneringer som er lengre unna, treningsleirer og lignende aktiviteter. Dette gir kostnader som lagene (spillerne) selv må dekke. For å holde egenandelene nede er ulike dugnader et godt alternativ. Disse dugnadene skaffer laget/årgangen selv. Klubben fakturerer det som tjenes inn på dugnad, og summen deles ved at 70% går til årgangen/laget og 30% til klubben. Disse dugnadene skal ikke være salg av ulike artikler og skal være i tillegg til klubbdugnaden.

Utstyr
Når man starter som spiller i Kvik Halden FK får man låne spillerdrakt. Drakten byttes når man har behov for ny størrelse.

Øvrig utstyr kjøpes på G-Max Dikeveien som Kvik Halden FK har avtale med. I tillegg til rabatt på klubbutstyret (25%), gis også 20% rabatt på nesten alle andre varer i butikken. På klubbkveldene er det ytterligere rabatt! Kvik Halden ønsker at samarbeidet med G-Max skal fungere godt for våre medlemmer og vi ber om tilbakemelding dersom det er forhold dere ønsker bedret/endret.

Andre tilbud
Kvik Halden FK har tilbud om ekstra trening gjennom Halden akademi. Vi arrangerer i tillegg fotballskolen og har FFO. Alle disse tilbudene koster ekstra og påmelding skjer på egne skjemaer eller via link..


Treningsavgifter Kvik Halden FK 2020                                               

 Årskull

Alder 

Kjønn 

Fotball 

Tren.avg 01/01-30/06 

Tren.avg 01/07-31/12 

Tren.avg årlig Stjernelaget


1000

1000

2000

-2012

0-7 år 

Gutter/jenter 

3èr 

1100

1100 

2200 

2011-2010

8-9 år 

Gutter/jenter 

5èr 

1300 

1300 

2600 

2009-2008

10-11 år 

Gutter/jenter 

7èr 

1600

1600

3200

2007-2006

12-13 år 

Jenter 

9èr 

1700

1700

3400

2007-2006

12-13 år

Gutter

9èr

1800

1800

3600

2005-2004

14-15 år

Jenter

11èr

1800

1800

3600

2005-2003

14-16 år 

Gutter 

11èr 

2100

2100

4200

Senior/Jr

- 2003

Jenter

11’r

2400

2400

4800

Senior/Jr

- 2002

Gutter

11’r

2400

2400

4800

Kvik 3


Gutter

11’r

1500

1500

 

 

 


Levert av IdrettenOnline