NA

Laginformasjon

I Kvik Halden FK administreres alle lag fra klubbens adminisatrasjon. Dette innebærer at klubben stiller med alt av nødvendig treningsutstyr (baller, kjegler og vester), samtidig som klubben gir treningstøy til trenerne som bidrar på de ulike lagene. I tillegg skal alle lags økonomi styres av klubben, slik at det er like muligheter og forutsetninger for alle. Mer informasjon om dette står i klubbhåndboken. Det innebærer at samtlige lag får tilgang til kveldsmat 4 ganger i året på klubbens regning, samtdig som klubben dekker like mange cuppåmeldingsavgifter til lagene.

Laglederen er ved siden av trenerne den viktigste rollen på hvert lag. Laglederen har mange administrative oppgaver, samtidig som det er laglederen som er bindeleddet mellom klubben og laget. I menyen nedenfor finnes det viktig informasjon om laglederens funksjon, samtidig som det finnes nyttig informasjon for foreldre, trenere og lagledere.

Lagleder
Lagleder er laget  administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt langet. Laglederen skal sørge for oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adrese, foresattes e-post/tlf) som meldes inn til administrasjonen, og skal orientere administrasjonen fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter. Arrangere foreldremøter. Lagleder samarbeider med trenerne om spillermøter, og skal være kjent med klubbens sportsplan og klubbhåndbok. 

Laglederen har også følgende ansvarsområder:
- Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av lagets side på treningsøkta.
- Ansvarlig for påmelding av lag til cuper (søke klubben først)
- Ansvarlig for påfylling av førsteskrinskoffert
- Ansvarlig for bestilling av utstyr (rapportere til klubben 2 x årlig via treningsøkta)
- Ansvarlig for utfylling av kamprapport i FIKS, samt overlevere denne til dommeren før kampen (i ungdomsavdelingen)
- Sørge for at dommeren får levert dommerregningen til klubben, enten via postkasse eller via e-post.
- Ansvarlig for oppfølging av gule/røde kort i FIKS (ungdomsavdelingen)
- Ansvarlig for omberamming av kamper
- Logistikkansvarlig for bortekamper
- Ordne med garderober til hjemmekamper
- Utpeke eller være kampvert ved hjemmekamper.

Levert av IdrettenOnline