Politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Norges idrettsforbund anbefaler idrettslag til å hente inn ny politiattest minst hvert tredje år, eller i forbindelse hvor treneren/instruktør/lagleder får en ny rolle i idrettslaget.

 

Hvem omfattes av ordningen

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

 

Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest.

Er du over 18 år kan du søke om politiattest (vandelsattest) på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest.  Er du under 18 år må du fylle ut søknad på papir og sende i posten. Er du under 18 år kontakter du daglig leder i klubben, post@kvikhalden.no

I Kvik Halden FK utstedes denne attesten av:

Haris Juklo, daglig leder

haris@kvikhalden.no

Tlf: 99277383

Klubbens representant har taushetsplikt ovenfor uvedkommende om opplysninger de måtte få kjennskap til gjennom at de har ansvar for denne funksjonen.

 

Slik søker du

1.       Bekreftelse sendes person på e-post, eventuelt skrives ut og leveres personlig/sendes pr. post. Bekreftelsen fra Kvik Halden FK skal følge med søknaden.

2.       Gå til denne siden: https://attest.politi.no/ Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon. 

                    1.       Kategori: Velg Frivillige organisasjoner

                    2.       Formål:    Velg Frivillige organisasjoner

                    3.       Legg til vedlegget med bekreftelsen på formål

3.      Send inn søknad  

 

Er personen som søker under 18 år eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, skriv ut følgende skjema: Skjema bokmål

Dette skjemaet må da sendes pr. post, sammen med bekreftelsen fra Kvik Halden FK, til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

Postboks 113

9951 Vardø

 

Fremvisning av politiattest

Etter at politiet har behandlet søknaden, blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester (ref. kontaktpersoner ovenfor). Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Informasjonen som nedtegnes benyttes også for oppfølging av når attesten utgår (3 år) og er grunnlag for å varsle personen om at det er på tide å fornye søknaden. Varsling vil skje ca. 1 måned før utløpsdato. Selve attesten beholdes av søkeren.   Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

 

Spørsmål om ordningen

Ta kontakt med den som er ansvarlig for ordningen i klubben hvis du har spørsmål. Ønsker du ikke å spørre oss, ta først kontakt med Østfold Idrettskrets. Andre henvendelser om selve ordningen kan rettes på e-post til: politiattest@idrettsforbundet.no

Levert av IdrettenOnline