Innmelding

Før du melder deg inn i Kvik Halden FK er det viktig at du har lest "velkomstbrevet" nedenfor, og har satt deg inn i dugnader, arrangement og treningsavgifter (les nedenfor). Velg innmeldingsskjema ut din/barnets alder, og fyll ut informasjonen du bes gi.

Innmeldingsskjema (over 18 år)

Innmeldingsskjema (under 18 år)


Velkommen som medlem i Kvik Halden Fotballklubb (VIKTIG INFORMASJON)

Kvik Halden FK er en frivillig organisasjon tilsluttet Norges Fotballforbund, som igjen er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Klubben ble stiftet i 1906 og nådde sin hittil største meritt da herrelaget ble Norgesmester i 1918. Klubben har eget klubbhus og treningsanlegg på Strupe.

Klubbens høyeste organ er generalforsamlingen, som holdes innen utgangen av mars hvert år. Registrerte medlemmer har stemmerett ved generalforsamlingen. Det forutsettes at medlemsavgiften er betalt for det året generalforsamlingen gjelder. Ved hver generalforsamling velges klubbens styre, samt andre viktige organer.

Med bredden mot toppen!
Vi har tro på at bredde avler topp og vice versa og vi ønsker derfor å inkludere både et breddetilbud og en toppfotballsatsing i klubben.

Det vil være utfordringer i forhold til å inkludere bredde og topp i samme klubb, men vi mener at mulighetene er større en utfordringene og ønsker derfor at topp og bredde skal gå hånd i hånd i klubben.

Fra 6-12 år(barnefotball) spilles det 3er, 5er,7’er eller 9er fotball.
Fra 13-19 år(ungdomsfotball) spilles det 9’er eller 11’er fotball.

Innen barnefotball er klubben helt avhengig av foreldre/foresatte som trenere, lagledere og koordinatorer.

I ungdomsfotballen skal klubben sørge for kvalifiserte trenere, mens foreldre/foresatte fortsatt vil fylle en viktig rolle som lagledere, oppmenn, kontaktpersoner og koordinatorer.

Kvik Halden er sertifisert «Kvalitetsklubb» av Norges Fotballforbund, noe som blant annet krever at klubben har gyldig politiattest av alle personer rundt lagene, samt trenerkompetanse blant alle klubbens trenere.

Klubben har følgende store arrangementer i løpet av året:
Remmen Cup: Arrangeres andre helgen i mars i Remmenhallen. Alder 6-10 år.
Fredriksten Cup: Arrangeres i mai på Strupe. Alder 6-12 år.
Tine Fotballskole: Arrangeres første uke i skoleferie på Strupe. Alder 6-12 år.

Disse arrangementene er med på å gi barna idrettsglede og fellesskap og klubben er avhengig av dugnadsinnsatsen (kioskvakt, parkering o.l.) til foreldre/foresatte for vellykket gjennomføring.

Alle medlemmer over 18 år eller foreldre/foresatte må delta. Ved flere barn i klubben vil denne dugnaden begrenses til en pr familie.

Som medlem i Kvik Halden FK skal barnet/foreldre/foresatte delta på følgende faste dugnader:
Internlotteriet: Salg av lodd til en verdi av kr.500,-/750,- pr. medlem i april/mai hvert år. Dette gjelder alle aktive medlemmer i u-avdelingen. Vi premierer det laget som selger flest lodd.

Kalenderlotteriet: 
Salg av julekalendere til en verdi av kr. 750,- pr. medlem i november hvert år. Dette gjelder alle aktive medlemmer i barne- og ungdomsavdelingen.

Klubbdugnad: Her blir årgangene satt til dugnadsarbeid knyttet til klubbens egne arrangementer som cuper, kamper på stadion o.l.

Ekstern dugnad:
Arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for at klubben skal kunne gi alle medlemmene et godt aktivitetstilbud. Klubben vil gjennom året ta på seg større dugnader som Grenserittet, Allsang, Pakking av varer., der medlemmer over 18 år eller foreldre/foresatte må delta.  For dere som har flere barn i klubben vil denne dugnaden begrenses til en per familie.


UTMELDING:
- Utmelding skal skje ved hjelp av elektronisk skjema på hjemmesiden.
- Utmelding etter fullført kampsesong er først gjeldende fra neste år, alle avgifter og dugnader frem til utgangen av kalenderåret må gjennomføres i sin helhet.

Treningsavgifter Kvik Halden FK 2019                                               

 Årskull

Alder 

Kjønn 

Fotball 

Tren.avg 01/01-30/06 

Tren.avg 01/07-31/12 

Tren.avg årlig Stjernelaget


1000

1000

2000

-2012

0-7 år 

Gutter/jenter 

3èr 

1100

1100 

2200 

2011-2010

8-9 år 

Gutter/jenter 

5èr 

1300 

1300 

2600 

2009-2008

10-11 år 

Gutter/jenter 

7èr 

1600

1600

3200

2007-2006

12-13 år 

Jenter 

9èr 

1700

1700

3400

2007-2006

12-13 år

Gutter

9èr

1800

1800

3600

2005-2004

14-15 år

Jenter

11èr

1800

1800

3600

2005-2003

14-16 år 

Gutter 

11èr 

2000

2000

4000

Senior/Jr

- 2003

Jenter

11’r

2000

2000

4000

Senior/Jr

- 2002

Gutter

11’r

2200

2200

4400

Kvik 3


Gutter

11’r

1200

1200

2400

 


Powered by: Bloc