Sportsplan

Sportsplanen er et strategisk dokument som er et svært viktig styringsredskap for aktiviteten i Kvik Halden FK, og omfatter alt fra barnefotball og hele veien til seniorfotballen. Planen er ment å være et levende verktøy, hovedsakelig for trenere for et aldersbestemt lag i klubben. Vi vil også tro planen kan være av interesse for både spillere, ledere og foreldre for øvrig.


Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. Kvik Halden FK har store ambisjoner, og vår visjon er:

”Med bredden mot toppen”

Vi skal gi et tilbud til både de som ønsker å bli store stjerner og de som har et mer moderat ambisjonsnivå med fotballen. Vi tror på at topp skaper god bredde og motsatt. Sportsplanen er klubbens viktigste styringsredskap for å nå våre ambisjoner, da den setter tydelige krav til både spillere, trenere, støtteapparat, foreldre og ikke minst til klubben.


Gjennom å etablere standarder og gode verktøy, skal vi som klubb utvikle oss videre. Vi er sikre på at et profesjonelt og godt sportslig tilbud bidrar til trygghet, trivsel og mestring blant alle våre fotballspillere. Skal sportsplanen virkelig gjøre en forskjell på feltet, må den være godt forankret hos alle i klubben. Derfor er det viktig at den praktiseres i den daglige aktiviteten, og at den implementeres som en naturlig del i klubbens fora for trenere og ledere.

Våre fokusområder som gjenspeiles i denne sportsplanen og i hvordan klubben og aktivitetene styres er:
- lokal tilhørighet
- klubbstyrt utvikling
- sterk foreldreinvolvering
- utfordringer på alle nivåer

Lokal tilhørighet
Kvik Halden er en byklubb i Halden, og i barnefotballen er vårt rekrutteringsområde primært sentrumsnære områder. I ungdomsfotballen ønsker vi i tillegg å rekruttere ambisiøse spillere fra hele Halden-regionen. Vi ønsker også å ha et seniorlag som i størst mulig grad består av lokale og regionale spillere.

Klubbstyrt utvikling
Med klubbstyrt utvikling menes at lagene skal følge retningslinjer som klubben lager. Dette skal sikres gjennom de ulike rollene som bl.a. trenerkoordinator, hovedtrenere og lagstrenere som skal følge opp og bistå lagene på en enhetlig og omforent måte. Vi ønsker en sterk samhandling mellom klubben sentralt og alle lagene.

Sterk foreldreinvolvering 
Sterk foreldreinvolvering er veldig viktig, og Kvik Halden er som de fleste andre idrettslag langt på vei drevet av frivillighet, der foreldrene er den viktigste bidragsyteren i det frivillige arbeidet. Det at foreldrene vet hva som forventes når man er med på aktiviteter i vår klubb er viktig. I tillegg til trenere og lagledere, består et lags støtteapparat av eksempelvis sjåfører til kamper, økonomiansvarlige, vannbærere, informasjons- og
webansvarlige, banemerkere og ikke minst supportere.

Utfordringer på alle nivåer
Utfordringer på alle nivåer er viktig både for topp og bredde. Via differensierte treningsgrupper og hospitering skal spillerne møte utfordringer som matcher deres individuelle ferdigheter og holdninger. Vi ønsker å utvikle gode fotballspillere, men dette skjer ikke uten bredde og godt miljø.

I planen vil du finne:
- Hva slags klubb Kvik Halden FK er, og hvilke verdier klubben ønsker å formidle
- Hva vi ønsker at det sportslige innholdet skal være
- Hvordan legge opp treningene til forskjellige aldersgrupper
- Forslag til øvelser til hvert alderstrinn
- Hva som ligger i begrepet «Kvike-stilen»
- Litt om treningsledelse - hvordan møte spillere og lag
- Klubbens retningslinjer for differensiering og hospitering
- Klubbens retningslinjer i forhold til Fair-play

Last ned og les hele sportsplanen her.


Levert av IdrettenOnline