VEDTEKTER KVIK HALDEN FFO

§ 1. FORMÅL

Fotballfritidsordningen (FFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud etter undervisningstida til elevene i 1.-4. klasse. Søknadene fra de eldste barna i barnehagen kan vurderes. Tilbudet er et alternativ til skolefritidsordningen, og fokuserer på fysisk aktivitet med hovedvekt på fotball.

Fotballfritidsordningen er et tilbud for alle og IKKE kun de som spiller fotball. Vi skal legge til rette for andre aktiviteter enn fotball med jevne mellomrom.

Fotballfritidsordningen skal også sette av tid for leksearbeid. VI skal skape bevegelsesglede gjennom variert aktivitet. Vi skal bidra til godt kosthold, læring av respekt, folkeskikk og fair play.

§ 2. ANSVARLIG STYRINGSORGAN

Kvik Halden FK sitt styre er ansvarlig styringsorgan for FFO.

§ 3. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR

Lederen for FFO har det administrative og pedagogiske ansvaret for FFO, og er ansvarlig for planlegging og styrer daglig drift. Lederen skal ha pedagogisk og idrettslig/fotballfaglig utdanning og/eller erfaring.


§ 4. BEMANNING

Personalnormen er 10-15 barn pr. ansatt. Det kan hende at kortere deler av dagen kan være flere eller færre barn pr. ansatt. Alle som er ansatt på FFO må legge frem politiattest.

§ 5. INNTAK AV BARN

Søknadsfrist og opptak er fortløpende. Lederen for FFO gjør opptak i samarbeid med styret. Når det er fult på FFO blir de som søker satt på ventelisten.

Kvik Halden FK sitt styre bestemmer i samråd med FFO lederen antall FFO plasser. Foreldrene med barn som har behov for særskilt oppfølgning ber vi om å ta kontakt med Kvik Halden FK sitt styre eller FFO lederen for mulighetene for inntak og oppfølgning.

Oppsigelsen skal gjøres skriftlig med tre måneders varsler, f.o.m den 1. i påfølgende måned.

Kvik Halden FK FFO kan si opp plassen til barnet dersom betalingen uteblir i to mnd.

§ 6. ÅPNINGSTIDER

Åpningstider kan bestemmes og endres av Kvik Halden FK sitt styre, men er i utgangspunktet fra 0700-1630 mandag til og med fredag.

Levert av IdrettenOnline