Informasjonshefte Kvik Halden FFO - 2018/19

 Informasjonsheftet brukes som et arbeidsverktøy for de ansatte ved Kvik Halden Telenor Xtra Fotballfritidsordning. I tillegg vil informasjonsheftet fungere som et glimrende oppslagsverk for foreldre og foresatte som ønsker informasjon om ordningen. Informasjonsheftet oppdateres kontinuerlig, og skal være en rettesnor i forhold til vårt pedagogiske arbeid. De ansatte på Kvik Halden Telenor Xtra Fotball Fritidsordning streber etter å gi barn fra 1. til 4. klasse et alternativt tilbud til SFO, men fokus på tilsyn, omsorg, aktivitet og trygghet. I all hovedsak foregår aktiviteten gjennom en kombinasjon av trener- og egenstyrt aktivitet med fotball. Innholdet i all aktivitet skal preges av trygghet, mestring, glede og fotball. Innholdet i treningsøktene tilpasses ut i fra alder og ferdighetsnivå, samt funksjonsnivå og interesse hos barnet. 

Ansatte:
- Lars Petter Brevig, FFO-Leder, UEFA B-trenerlisens (Bachelor i coaching og psykologi, samt PPU)

 - Haris Juklo, Vikar / Medhjelper UEFA B-trenerlisens (Barnehagelærer)

- Mathias Engebretsen, medhjelper FFO, Spiller Kvik Halden Senior (Samt barnehagelærer)

- Björn Berglund, medhjelper FFO, Spiller Kvik Halden Senior

- Peder Nomell, medhjelper FFO, Spiller Kvik Halden Senior

- Bjørg Brevig, medhjelper FFO, Kjøkkenansvarlig

I tillegg vil det være flere Kvik Halden a-lagsspillere underveis komme innom for å hilse på og eventuelt jobbe på FFO ved behov.


 

Pris:

Størrelse: Informasjon: Pris:
30%
To dager i uken fra skoleslutt (1.-2. klasse mandag og onsdag, 3.-4. tirsdag og torsdag) til stengetid.
1550,-mnd
50%

75%


Tre ettermiddager i uken fra skoleslutt

Alle ettermiddager fra skoleslutt (for 1. - 4. klasse) til stengetid.
2150,-mnd

2750,-mnd
100%


30%


50%
Hver morgen fra 07:00-08:30, og alle ettermiddager fra etter skoleslutt til stengetid (for 1. - 4. klasse)

ISHOCKEY: To dager i uken etter skoleslutt (tirsdag og torsdag), hentes på Ishallen


ISHOCKEY: To dager i uken etter skoleslutt (tirsdag og torsdag), hentes på ishallen, og en dag fotball (hentes på FFO).
3250,-mnd

1750,-
mnd

2400,-
mndFaktura blir sendt ut per epost den første dagen i hver måned, og forfaller den 10. samme måned.

Dersom barnet ikke hentes innen 16:30 vil foresatte blir fakturert 250,- for hvert kvarter som er påbegynt utover åpningstiden. Personalet registrerer i disse tilfellene eksakt klokkeslett for henting.

Henting på skolene:
Vi tilbyr henting på alle barneskolene i byen. Fra Hjortsberg følger vi elevene i 1. og 2. klasse til fots, mens vi benytter oss av vår 9-seter (samt privatbiler ved behov) for henting på de resterende barneskolene. Her vil det være noe begrenset kapasitet, da det er må la seg gjøre med antall plasser i tilgjengelig bil kombinert med klokkeslett skolene slutter. Dermed vil vi praktisere "førstemann til mølla"-prinsippet om det blir stor etterspørsel. Pris for henting med bil kommer i tillegg til pris for FFO, prisene da er som følger:

  • 100%: 250,- i mnd
  • 75%:   200,- i mnd
  • 50%:   150,- i mnd.
  • 30%:   100,- i mnd


Åpningstider:
Kvik Halden Telenor Xtra Fotballfritidsordning følger vanlig kommunal skolerute, med åpningstid fra 07:00 - 16:30 hver dag. Vi frakter barna som er tilstede før skolen starter til skolestart for de som har dette inkludert. I tillegg er det åpent i vinter-, påske-, høst og juleferien. I feriene vil vi be om tilbakemelding fra foreldre/foresatte i forhold til om barnet kommer eller ikke, da dette avgjør vår bemanning de aktuelle dagene. I skolens ferier holder vi åpent i samme tidsrom (07:00 - 16:30). Da gjelder følgende åpningstider for de ulike barna:
100%: Hver dag fra 07:00-16:30
75%: Hver dag fra 08:30-16:30
50%: Tirsdag-Torsdag fra 08:30-16:30
30% (1. og 2. klasse): Mandag og onsdag fra 08:30-16:30
30% (3. og 4. klasse) Tirsdag og torsdag fra 08:30-16:30

Følgende dager holder vi stengt:

  • Julaften og nyttårsaften
  • Onsdag før skjærtorsdag er stengetid 12:00.
  • Sommerferien (29. Juni - 2. August)
  • Røde dager (Pinsen, 1. Mai, 17. Mai, Kristihimmelfartsdag m.m)

Dagsrytme:

Om barnet kommer på Kvik Halden Telenor Xtra Fotballfritidsordning før skolestart er det viktig at barnet har med matpakke (eller har spist hjemme før avreise. Vi serverer melk eller vann til frokost, så det er kun matpakke som eventuelt må medbringes. Vi sørger for å transportere alle barne til skolene slik at de rekker skolestart. Det er viktig å presisere at vi ikke leverer barna på skolen før skolen er tilstede og har ansvar for barna.

Mellom 13:00 og 13:30 hentes barna på barneskolene, og vi forsøker alltid å være på plass på skolene før barna kommer ut i skolegården. Mellom 13:30 og 14:00 er det avsatt leksetid for alle barna, hvor de ved behov kan få veiledning og hjelp av våre pedagogisk utdannede medarbeidere. Det er ønskelig at alle barn gjør lekser, men med mellom personalet og foreldre/foresatte kan det gjøres unntak. Når barna er ferdig med å gjøre lekser vil de kunne leke fritt innendørs frem til det er matservering ca. 14:00. Vanligvis benytter vi tiden fra 14:00 - 14:30 til å spise mat og frukt. Deretter skifter vi og gjør oss klare til å gå ut (inn i gymsalen ved dårlig vær) - hvor man to ganger i uken har trenerstyrt treningsøkt.

De resterende dagene er det fristyrt aktivitet med fotball som står i fokus. I forhold til innholdet i treningsøktene styres dette ut i fra vår sportslige visjon, og alle øktene skal planlegges og lagres skriftlig slik at vi til enhver tid kan evaluere vårt sportslige tilbud. Vanligvis går vi inn i lokalene igjen rundt 16:00, men det kan være tidligere / senere avhengig av vær og baneforhold. Den resterende tiden er det rolig frilek innendørs.Måltider:

Vi serverer lunsj ca. kl. 14:00 på FFO. Her blir det servert brød, knekkebrød og pålegg. En gang i uken pr. gruppe serverer vi lett varmmåltid. De som går 75% og 100% plass får varmmat minst to ganger i uken. I tillegg serverer vi havregrøt en av de andre dagene. Lunsjen er tenkt som et lett måltid som skal døyve sulten før ungene kommer hjem til middag/mat. Barna får servert melk, vann og juice til måltid. Vi vil etter beste evne, og i samarbeid med foreldre/foresatte, legge til rette for barn som har allergi eller matintoleranse.


Henting:

Når barnet blir hentet er det veldig viktig at det gis beskjed til personalet. Dere må forsikre dere om at personalet på FFO har registrert at dere går. Dette for at vi skal være sikre på at vi ikke kommer i en situasjon der vi leter etter et barn som er bort. Dersom barnet skal hentes av andre enn de som omfattes av avtalen mellom hjemmet og FFO eller skal gå hjem alene etter FFO, skal foreldrene/foresatte gi beskjed om det. Dette gjelder også ved besøksavaler barna i mellom.


Taushetsplikt:

Alle ansatte ved Kvik Halden FFO er underlagt taushetsplikt og skriver under taushetsløfte når de tiltrer stillingen. Dette gjelder samtlige som er innom FFO for å jobbe der.

Klær:

Det er viktig at barna har med seg «rette» klær på FFO. I sekken bør det være skift til både inne og ute bruk. Det er viktig at barna har med seg drikkeflaske. I tillegg bør barna kle seg etter årstidene. Lue og hansker er en selvfølge om vinteren og da trener vi ikke i shorts men langbukse. Dette rett og slett fordi det kan bli en del stopp i aktiviteten pga. veiledning.

Barna skifter på klubbhuset før aktiviteten. Det er viktig at dere tar dere en tur innom klubbhuset for å hente tøy før dere drar hjem. Vi har ikke anledning til å lagre tøy her hos oss.

ALLE MÅ MERKE KLÆRNE!!!!

Vi opplever daglig at det ligger klær og slenger som ingen eier. Det er utrolig viktig at dere setter navn på klærne som ungene har på seg og at dere går gjennom kurven med gjenglemte tøy ukentlig. Det som ikke blir hentet blir ikke tatt være på.

Sykt barn:

Barn som er syke skal holdes hjemme fra FFO. Når allmenntilstanden er nedsatt kan det være påkjenning for barnet å ha fotball/aktivitets økter. Det kan være greit å ha i tankene dersom barnet har vært syk i forkant.

Dersom barnet blir sykt på FFO vil vi kontakte foreldrene.

Det er ingen rutiner på at vi får beskjed fra skolen hvis barnet ditt er syk eller ikke skal være på FFO den dagen. I så tilfelle ber vi dere om å gi beskjed til oss direkte på FFO enten via mail eller SMS

Barn kan gi beskjed selv, men dette må i så fall avklares i forkant mellom foreldrene og FFO.

Foreldresamarbeid:

Vi som jobber på FFO ønsker åpne kanaler til foreldre. Gjensidig tillit og åpenhet er grunnlaget for godt samarbeid. Dersom barna gir signaler om at de ikke trives hos oss er det viktig at vi får vite om det. Det kan være at vi ikke oppdager eller vektlegger nok eventuelle hendelser som fører til mistrivsel.

Det kan være greit å informere oss om eventuelle hendelser i familien som kan ha betydning for barnet. Vi minner om at personalet har taushetsplikt.

Dere er alltid velkommen til å ta kontakt med oss, i hente/bringe situasjon, over telefon, epost eller ved skriftlig melding.


FFO leder har kontortid og er tilstede på kontoret mellom kl. 09:00-12:00.


 Mvh

Personalet Kvik Halden FFO

2017/18


Levert av IdrettenOnline