Spretten Idrettsbarnehage er en 2 avdelings barnehage med til sammen 57 plasser for barn fra 0 til 6 år. Vi er 10 ansatte hvor halvparten er pedagoger. Halden Fotball AS er eiere av Spretten Idrettsbarnehage.

Vi er en idrettsbarnehage hvor motorikk, lek og bevegelse er en integrert del av den pedagogiske hverdagen, hvor aktivitet og kosthold henger nøye sammen og hvor mye av læringen foregår gjennom fysisk aktivitet.

I barnehagen vår skal det være gøy å bevege seg for bevegelsens skyld.

Målet hos oss er at:

  • barna skal trives og ha det trygt i sin aktive hverdag.
  • bli trygge på kroppen sin.
  • barna skal ta med seg de gode vanene resten av livet.
En idrettsbarnehage er også en barnehage som har et pedagogisk innhold lik en hver annen barnehage, men vi har en spisskompetanse på fysisk fostring.

I Spretten Idrettsbarnehage har vi to hovedsatsningsområder som er fysisk aktivitet og kosthold.

Fysisk aktivitet:

Vi skal jobbe aktivt for å gjøre barnehagen vår til et sted hvor idrett og fysisk aktivitet blir en del av hverdagen. Vi ønsker å ha fokus på hele barnet, legge vekt på mangfoldet, og at barna skal få utfolde seg gjennom fri lek, idrett og bevegelse. Vi ønsker at barna skal få prøve seg i ulike former for idrett- alt fra forskjellige ballaktiviteter, svømming, ski, bryting, skøyter, dans m.m. Målet med den fysiske aktiviteten er at barna skal utvikle en positiv selvoppfattelse, få gode erfaringer og kroppsbeherskelse. Målet vårt er ikke å utvikle toppidrettsutøvere, men heller å introdusere ulike idrettsformer og aktiviteter for barna. Hos oss er det glede, humor, lek og bevegelse som står i fokus.

Kosthold:

Det andre satsningsområde hos oss er å gi barna et sunt og variert kosthold. Hos oss serverer vi frokost, lunsj og frukt hver dag. Med andre ord så står vi for all maten barna får i seg mens de er i barnehagen. Vi har varmmat to ganger i uken, i tillegg til dette serverer vi både 1 og 2 ganger i uken havregrynsgrøt til frokost. Vi er en «5 om dagen» barnehage der vi forplikter oss til å servere frukt og grønt til hvert måltid.

Hos oss på Spretten vil det til enhver tid være en gjeng med barn som er over gjennomsnittet når det gjelder fysisk aktivitet. Det er derfor utrolig viktig for oss at vi gir barna mat som gir jevn tilførsel av ulike næringsstoffer, og som gir masse energi!!

Våre tanker og holdninger rundt våre satsningsområder bygger på barnehageloven og Rammeplanen for barnehagen. Rammeplanens 7 fagområder er en del av barnehagens daglige innhold.

Dersom du har lyst å vite mer om oss så kan du ta en titt på hjemmesiden vår:

http://www.sprettenidrettsbarnehage.barnehage.no/


Powered by: Bloc