Ola Nordman

ÅÅÅÅMMDD

Thorsheimveien 10

1782, Halden

olanordmann@kvikhalden.no

123 45 678

Medlemskap i Kvik Halden FK koster:
- Kontigent kr 425,- (pr 2020)

Bekreftelse
Medlemsskapet er løpende frem til man melder seg ut ved hjelp av elektronisk utmeldingsskjema. Ved å krysse av i feltet nedenfor forplikter man seg til å følge de lover og bestemmelser som er gjeldende i klubben.