Innmeldingsskjema FFO

Prisinformasjon:
100% plass: 3250,- per mnd
75% plass: 2750 per mnd
50% plass: 2150 per mnd

30% plass: 1550,- per mnd

Opplysninger om barnet

Barnets fødselsdato

Full adresse med by og postnummer

Opplysninger om foresatte 1

Adresse, postnummer og by

Opplysninger om foresatte 2

Adresse, postnummer og by

Bekreftelse

Avtalen er løpende til det foreligger skriftlig oppsigelse, og oppsigelsestiden er 2 mnd. fra første månedsskifte. Ved å krysse av i feltet nedenfor bekrefter man å ha lest vedtektene og informasjonsheftet.