Avklaringer rundt nye retningslinjer knyttet til Covid-19

Postet av Kvik Halden Fotballklubb den 5. Nov 2020

Dagens pressekonferanse fra regjeringen ga oss noen nye og strengere nasjonale tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Kvik Halden FK vil følge retningslinjene gitt av regjeringen, NFF Østfold, NFF sentralt samt de lokale retningslinjene gitt av kommuneoverlegen i Halden.

NFF Østfold sendte oss følgende mail og anbefalinger som vi forholder oss:

"Til alle klubber og ledere i NFF Østfold:

Regjeringen og helsemyndighetene har i dag presentert nye og strengere nasjonale tiltak for å begrense korona-smitte. NFF Østfold får nå mange spørsmål om disse har umiddelbare konsekvenser for planlagt fotballaktivitet.

Vår generelle anbefaling i dag er at vi forholder oss til råd og regler gitt av nasjonale eller lokale helsemyndigheter. Det betyr at vi anser det som forsvarlig å gjennomføre planlagt aktivitet så fremt ikke lokale helsemyndigheter gir andre føringer.

Klubber kan som selvstendige organer gjøre egne vurderinger og beslutte på grunnlag av disse. Vi ber derfor alle aktører i vår aktivitet å vise respekt for vurderinger som måtte gjøres i den enkelte klubb.

Føringer og rammer gitt av helsemyndighetene kan ingen klubb overprøve.

Dersom klubber velger å gjennomføre planlagt aktivitet, hvilket vil være i tråd med vår anbefaling i dag, er det avgjørende viktig at det pålagte smittevernsregimet som hver enkelt klubb er ansvarlig for, fungerer. Det betyr blant annet at 1-metersregelen skal overholdes til enhver tid(utenom i trening og kamp), at maksbegrensningen på antall personer på anlegget samtidig overholdes, at kampverter er tilstede, at publikum/besøkende blir registrert og at antibac er tilgjengelig for alle.

Vi ber også klubbene sikre at trening på tvers av faste grupper begrenses.

Vi ber alle klubber være forberedt på at det kan komme endrede anbefalinger, både fra myndighetene og NFF, på kort varsel."


Det betyr at vi fortsetter med trening i klubb slik som nå. Det samme gjelder kamper. Vi har tett dialog med Halden Idrettsråd som har kontakten inn mot kommuneoverlegen.

Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med undertegnede på haris@kvikhalden.no

Vh

Haris Juklo


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline