Kvik Halden Fotballklubb

Kvik Halden Fotballklubb

Kvik Halden og Glenn Ståhl avslutter samarbeidet

Postet av Kvik Halden Fotballklubb den 2. Nov 2016

Evaluering av 2016 sesongen

Kvik Halden FK har hatt en tung sesong i årets 2. divisjon. Klubbens målsetting var å være med å kjempe i toppen, noe som fortsatt var en mulighet før sommeren. I løpet av høsten har imidlertid resultatene vært svært skuffende, og klubben endte til slutt på en svak 9. plass, noe som medførte at klubben spiller i den nye 3. divisjonen sesongen 2017.

For å kunne videreutvikle klubben har det i etterkant av sesongen vært lagt stor vekt på en detaljert og grundig evaluering av alle ledd knyttet til klubbens A-lag, noe som har vært en tung og krevende prosess for alle involverte parter. Evalueringen viser at årsaken til den svake sesongen er svært sammensatt. Det er avdekket svakheter både i spillergruppen, i trenerteamet, og i klubbens administrasjon og styre. Det er derfor ingen enkeltstående årsak eller part som kan utpekes som hovedansvarlig for den mislykkede sesongen - vi står med andre ord sammen om de svake resultatene, og både spillere, trenere og ledelse må ta sin del av ansvaret.

Det positive med evalueringen er at vi har fått avdekket hvor årsaken til de svake resultatene ligger, og at vi ser gode muligheter for å lære av dette å ikke minst ta tak i disse svakhetene og utvikle oss videre. Dette inkluderer også klubbens sportslige organisering som vil bli styrket vesentlig inn mot 2017 sesongen. Det vil bli utarbeidet tydeligere stillingsinstrukser og rutiner for å bedre være i stand til å kvalitetssikre at det sportslige arbeidet som utføres gir ønskede resultater. De viktigste områdene som vil gis et sterkt fokus i tiden fremover vil gå på kommunikasjon og kultur, da evalueringen viser at det er innenfor disse områdene mye av årsaken til de svake resultatene liger.

Glenn og klubben har fra første stund hatt en åpen og ærlig dialog, der hovedfokus hele tiden har vært å sette klubbens utvikling i fokus. I den siste tiden har dialogen naturlig nok vært tettere, og både Glenn og klubben erkjenner at det noen ganger kan være fornuftig å starte med blanke ark for å skape nytt engasjement og glød i en sliten prestasjonsgruppe. På bakgrunn av dette har Glenn Ståhl og klubben i dag blitt enige om at arbeidsforholdet til Glenn Ståhl avsluttes ved utgangen av året. Klubben setter stor pris på at Glenn vil holde i treningene ut året og at Glenn også vil være behjelpelig med å dele med seg av sine erfaringer til en ny hovedtrener når dette kommer på plass – et arbeid som klubben nå vil starte umiddelbart.

Klubben vil takke Glenn for det store engasjementet han har vist og vil leve lenge på mange fantastiske minner spesielt fra 2015 sesongen.


Bjørn Brevig,

Styreleder Kvik Halden FK


Glenn Ståhl hadde følgende han ønsket å formidle:

- Jag vet att vårt beslut att skiljas åt för tillfället är rätt for mig och för klubben. Men rätt innebär inte lätt, jag har blivit glad i klubben och framförallt människor, unga som gamla och det har lett till livslånga relationer samt minnen som jag för alltid bär med mig.

Jag önskar att tacka Bjørn o styret för förtroendet, spelargruppen för passionen, eldres för kritiken och sist men inte minst Arild, Ciggen, Jon Ola, Dag, Benedicte och framförallt Kjetil att ni orkat med mig.

Jag säger inte farväl utan på återseende!0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline