Pressemelding fra styret

Postet av Kvik Halden FK den 19. Jun 2018


Halden, 19. juni 2018

Pressemelding – Konstituert Daglig leder i Kvik Halden FK fra 19. juni. 

 
I forbindelse med at nåværende daglig leder i Kvik Halden FK har sagt opp sin stilling og er sykemeldt, har styret i Kvik Halden FK, med umiddelbar virkning, konstituert Haris Juklo som daglig leder.

Kvik Halden FK er en klubb med en stor barne- og ungdomsavdeling, og styret ser det som helt nødvendig å ha en daglig leder til å drifte klubben. Haris har lang erfaring fra ulike stillinger i klubben, og kjenner derfor klubben svært godt fra innsiden. Han er i dag ansatt som Sportsjef og leder for klubbens Fotballfritidsordning.

I tillegg er han for tiden engasjert som assistenttrener på Kvik Halden sitt A-lag. Tidligere har Haris erfaring som daglig leder for Spretten idrettsbarnehage og han har også vært engasjert som trener og spillerutvikler i ungdomsavdelingen i en årrekke.

Styret er opptatt av at den daglige driften av klubben må ivaretas på en best mulig måte, for å følge opp det ansvaret det innebærer å drifte en stor fotballklubb, både overfor medlemmer, spillere, trenere, foresatte, media og samarbeidsparter. I tillegg ser styret behovet for å samordne noen av rollene klubben har i dag, for blant annet å møte et krevende budsjett i 2018. På bakgrunn av dette vil Haris, som konstituert daglig leder, fortsatt ha ansvaret som Sportsjef ut 2018. Når det gjelder rollen som assistenttrener så vil klubben på sikt søke å finne andre løsninger, da denne rollen ikke er forenlig med en daglig leder rolle.

FFO-leder vil fra 20. juni bli Lars Petter Brevig, som vil rapportere til daglig leder. I tillegg vil administrasjonen styrkes ytterligere, for å kunne håndtere løpende oppgaver og aktiviteter.

Styret vil, i samarbeid med konstituert daglig leder og klubbens øvrige ansatte, bruke resten av året til å evaluere dagens organisasjonsmodell, med sikte på å finne en best mulig organisering av klubben i forhold til de oppgavene som skal løses i tiden fremover.

Kvik Halden FK sin visjon «Med bredden mot toppen» vil fortsatt være klubbens hovedfokus, og klubbutviklingsprosessen og kvalitetsklubbkonseptet vil være bærebjelker i klubbens videre utvikling.

Kvik Halden FK ønsker Haris lykke til med rollen som konstituert daglig leder, og ser frem til et godt samarbeid knyttet til videreutvikling av klubben vår. 
 
 
Bjørn Brevig Styreleder Kvik Halden FK. 

Les styremeldingen som .pdf fil


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline