Kvik Halden Fotballklubb

Kvik Halden Fotballklubb

Innføring av virksomhetsplan fra 2018

Postet av Kvik Halden Fotballklubb den 14. Des 2017På siste styremøte før jul ble forslag til virksomhetsplan drøftet, og planen ble vedtatt av styret. Denne planen gjelder fra 2018 til og med 2020, og vi er veldig fornøyd med å ha den på plass. Nå gjenstår arbeidet med å gjennomføre det som står der, et arbeid vi gleder oss til å sette i gang med.

 

God forankring

I høst har det blitt jobbet meget godt med virksomhetsplanen, i tillegg til å få på plass en skoleringsplan. Virksomhetsplanen har vært drøftet og gjennomgått i ulike utvalg i klubben, for å kunne kvalitetssikre den så godt som mulig, før den da ble vedtatt på styremøtet 4.desember. Videre skal den nå gjøres kjent for lagledere og trenere i klubben, slik at den får en god forankring. Dette er en forutsetning for at vi skal lykkes med arbeidet. Vi ønsker å jobbe sammen mot felles mål og utvikling av klubben videre.

 

Et godt verktøy og en levende plan

I virksomhetsplanen presenteres områder ved klubbdriften og ulike tiltak og arrangementer som er en del av vår virksomhet. I tillegg har vi satt oss noen mål for de neste tre årene, som vil være styrende for det arbeidet vi gjør. Underveis skal planen og måloppnåelse evalueres, vurderes og drøftes. Slik håper vi at planen skal være et levende dokument og et godt verktøy for utvikling. Ovenfor våre samarbeidspartnere og sponsorer gir planen en god oversikt over all den aktiviteten vi har i klubben, og gir et innblikk med tanke på klubbdriften og de målsetninger vi har satt oss. Vårt håp og ønske er at virksomhetsplanen skal være et godt supplement til de eksisterende dokumentene som vi styrer klubben etter, som blant annet klubbhåndbok og sportsplanen.

 

Virksomhetsplanen ligger ute på hjemmesiden. Følg denne linken for å finne hele dokumentet:

http://www.kvikhalden.no/p/307...

 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline