Kvik Halden Fotballklubb

Kvik Halden Fotballklubb

Ny barnefotballutvikler i Kvik Halden FK

Postet av Kvik Halden Fotballklubb den 3. Nov 2017

Lars Petter Brevig tar over rollen som barnefotballutvikler i klubben, i tillegg til at han fortsetter som spillerutvikler. Klubben har mål om å opprettholde satsningen på barn og ungdom, og er meget fornøyd med å ha fått Lars Petter inn i denne rollen.

Barnefotballutvikler
Barnefotballutvikler skal rette arbeidet mot de årgangene i klubben som spiller 5er og 7er fotball, både på gutte- og jentesiden. Erfaringer gjort det første året med denne rollen, har resultert i at stillingsinstruksen er noe endret. Blant annet vil barnefotballutvikler i større grad enn tidligere, legge til rette for og gjennomføre trenerforum også for årgangene i barnefotballen. Utover dette skal barnefotballutvikler fortsatt ha en veilederrolle og kunne fungere som en sparringspartner for trenere og lagledere i barnefotballen. Det daglige arbeidet som barnefotballutvikler blir å introdusere skoleringsplan ut til trenere på feltet, både gjennom ukentlige møter og tidvis oppfølging på feltet. Samtidig vil Lars Petter følge opp den siste årgangen i barnefotballen noe tettere, for å sørge for en myk overgang til ungdomsavdelingen.

Variert erfaring
Lars Petter har siden han begynte som trener i klubben i 2014 hatt svært mange ulike oppgaver, og han har vært involvert rundt de fleste årgangene. Per dags dato jobber han fast på klubbens Telenor Xtra Fotballfritidsordning hver dag, samtidig som han de siste tre årene har vært involvert som trener på Pipeeksperten fotballakademi. I tillegg har han det siste året hatt ansvaret for Haldenalliansen G12 og G13, i tillegg til trenererfaring fra G15, G16 og Juniorlaget. Dermed har han vært rundt veldig mange årganger, noe klubben ser på som positivt i forhold til at han nå både skal være barnefotball- og spillerutvikler. "Det blir meget spennende å ha ansvar for hele barne- og ungdomsfotballen innenfor det sportslige tilbudet. Det er ingen tvil om at det er svært mye å gjøre, og jeg skal gjøre mitt ytterste for å nå ut til flest mulig. Samtidig blir det spesielt å ikke følge en spesifikk årgang i år, da jeg går bort fra det rene treneransvaret, men jeg kommer likevel til å være mye rundt og på feltet," sier Lars Petter.

Skoleringsplan
Lars Petter Brevig har inneværende år jobbet mye med en skoleringsplan for klubben. Denne planen skal være et supplement til sportsplanen i forhold til hva som konkret skal foregå på feltet, og skal bidra til å styrke klubben og øke kompetanse internt. Skoleringsplanen er et verktøy som i all hovedsak handler om å få en rød tråd i hele klubben, altså gjennom barne- og ungdomsfotballen og opp til klubbens seniorlag.

"Det å få skoleringsplan ut i klubben er en omfattende prosess jeg kommer til å starte på allerede før jul. Blant annet har jeg invitert alle barnefotballtrenerne til et møte neste uke der jeg ønsker deres innspill på gode øvelser i ulike årganger. Samtidig har jeg selv utarbeidet en øvelsesbank, der tanken er å ha konkrete øvelser til hver enkelt årgang. Disse øvelsene er utviklet med tanke på en felles identitet for hele klubben, og dermed videreutvikles mange øvelser fra en årgang til neste årgang. Det å praktisere og følge opp skoleringsplanen er en svært omfattende jobb, og jeg er ydmyk i forhold til at det tar tid å få dette ut på feltet både i barne- og ungdomsfotballen,"
sier Lars Petter avslutningsvis.

Bli god i Halden
Gjennom å styrke barne- og ungdomsfotballen i egen klubb, ønsker klubben å legge best mulig til rette for god utvikling i egen by. Det tar mange år før man ser potensielle resultater av økt kompetanse i barne- og ungdomsfotballen, men med fokus på tiltak som  FFO, Pipeeksperten Fotballakademi, Kvik Xtra, barnefotballutvikler, spillerutvikler, en rekke kompetente trenere i ungdomsavdelingen og jevnlig kursing av trenere i barnefotballen er klubben trygg på at det vil gi resultater.0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline