Info om forsikring


Ungdomsfotball  

 

Obligatorisk grunnforsikring

Tillegg for frivillig utvidet forsikring

Ungdomsfotball (13 -19 år)

 

Lagsforsikring

 Individuell forsikring

Alle klasser          

Gratis

1.100

   

 

Barnefotball   

Barnefotball (0-13 år)

NIFs barneidrettsforsikring

 Individuell forsikring

Alle klasser

Gratis

1.000

For mer informasjon om forsikring, gå til:

Fotball.no

forsikringsbevis-2017.pdf

Utvidelse av forsikring


Ved skade, kontakt Idrettens skadetelefon på nummeret 04420 eller gå inn her:

idrettshelse.no

Powered by: Bloc